Postoj Obchodníka

21 MÁJA 2023
Pojem, ktorý sa najčastejšie používa na opis našej spolupráce s Bibliou, nie je študovať, učiť sa, praktizovať, pozorovať a podobne, ale „zamestnávať sa“ – sloveso, ktoré sa zvyčajne spája s aktom podnikania.

Život zasvätený štúdiu Biblie a realizácii jej ideálov, skutočne veľmi pripomína zamestnanie obchodníka jeho podnikaním.

Zamysli sa nad týmto postojom: “Viem, že pre môj produkt existuje hlboká potreba, a že moja ponuka predstavuje najlepšiu hodnotu. Budem viac než šťastný, keď budem môcť jednať s každým, kto sa cíti podobne a podarí sa mu získať ma.”

Znie to ako reč milého chlapa, ale nie obchodníka.

Starosť o blížneho sa zvyčajne považuje za niečo, čoho sa treba zúčastniť alebo prinajmenšom to oceniť. Ak má niekto potrebu a chce, aby sa mu pomohlo, pomôž mu. Inak, čo sa dá robiť?

Ale Biblia trvá na tom, aby si ku všetkým svojim pozitívnym snahám pristupoval ako k obchodu. Svoje vedomosti, svoje hodnoty, svoje nadanie – neukladaj si ich do kufra (ktorý obchodník si drží svoj kapitál na účte v sporiteľni?) ani ich neponúkaj len tým, ktorí ich u teba hľadajú alebo aspoň uznávajú ich hodnotu. Namiesto toho, ako by to urobil každý sebaúcty-hodný obchodník, urob všetko, čo je v tvojich silách, aby si presvedčil svojho kolegu, že má prospech z toho, čo ponúkaš.

Mobilný muž

Ďalšou oblasťou, v ktorej podnikanie odráža život, je dôležitosť mobility.

Aby človek uspel v podnikaní, musí byť v pohybe. A tak, keď Mojžiš požehnal Boží ľud pred svojou smrťou, kmeň obchodníkov Zebulun dostal v izraelskej krajine námorné prístavy a bol požehnaný darom mobility – vlastnosťou, ktorá bola pre obchodníka spred 3000 rokov rovnako dôležitá ako pre dnešného podnikateľa.

Stagnácia je prekliatím biznisu. Napriek obrovskému pokroku v komunikačných technológiách, podnikateľ 20. storočia stále dochádza do práce, cestuje na miesto, ktoré je situované a vybavené pre špecifické potreby podniku. Z kancelárie sa ďalej vydáva za obchodnými príležitosťami, kdekoľvek sa môžu prezentovať.

Vo filozofii a temperamente musí byť obchodník aj mobilný a hľadiaci dopredu.

Úspešný v podnikaní je ten, kto sa naučil neustále napredovať a rozvíjať sa, neustále nachádzať nové a inovatívne spôsoby, ako optimálne uplatniť svoj talent a zdroje. Ako veľmi to platí o živote, zasvätenom štúdiu Biblie a realizácii Božej vôle!

To je dôvod, prečo je obchod výlučne ľudským úsilím. Zo všetkých stvorení Boha bol jedine človek požehnaný schopnosťou napredovať. Len človek sa snaží nahor, večne sa snaží zlepšovať svoje vrodené vlastnosti, večne sa snaží zdokonaliť seba a svoj svet.

Ten, kto sa „zamestnáva“ Bibliou, je ten, kto túto pohyblivosť aplikuje na svoje morálne a duchovné snaženie. Byť zamestnaný Bibliou znamená byť zaviazaný businessu Života.

Najnovšie príspevky