Povzbudenia2021-11-29T09:01:58+01:00

Povzbudenia

Vyhradený Obsah

02.04.2023|

Ako to bolo pri väčšine obetí, časti obiet uvádzacích rituálov boli spálené na Vonkajšom oltári. Ale ich obetovanie začína v duchu: vôľou. Preto je nám PRIKÁZANÁ zmena zmýšľania. A je nám ZAKÁZANÉ prispôsobovať sa Tomuto Svetu a jeho skazenému, zvrhlému zmýšľaniu. [...]

Exodus za bieleho dňa

02.04.2023|

Exodus sa začal o polnoci. Vyrazili sme na poludnie. Aby som ti povedala, že aj v tvojej najtemnejšej hodine môžeš rozbiť svoje reťaze. A aj vo svojej najjasnejšej chvíli musíš povedať: "Aj z tohto sa musím oslobodiť." [...]

Vyhradený Obsah

01.04.2023|

Od človeka sa vyžadovalo, aby obetoval vďakyvzdanie vždy, keď zažil nejaký otvorený príklad Božej ochrany alebo pomoci. Lv 7:12: Ak človek prináša obetu, aby vzdával vďaky. . . V mesiášskej ére sa budú aj naďalej prinášať spoločné obety, no osobné obety [...]

Vyhradený Obsah

31.03.2023|

Ľudia v biblických časoch neslávili americký sviatok vďakyvzdania, no napriek tomu mali svoje vlastné menu vďakyvzdania. Pasáže Biblie na Sabat: 1. apríla Levitikus 6:1 až 8:36 Malachiáš 3:4-24 Matúš 9:10-17 Špeciálne čítania, ktoré sa vzťahujú na tento Sabat ako Veľký Sviatok [...]

Vyhradený Obsah

31.03.2023|

Zákon N310 Božieho zákona hovorí o zákaze dovoliť čarodejnici žiť. Zdrojom tohto zákazu je Boží výrok: Ex 22:17: Čarodejnici Nedovoľte žiť. Ak by sme oslobodili čarodejnicu/ čarodejníka od trestu smrti, porušili by sme zákaz. Toto nie je to isté, ako keď [...]

Vyhradený Obsah

30.03.2023|

Jeden múdry rabín raz komentoval príslovie: „Miesto človeka nerobí česť človeku, ale človek robí česť svojmu miestu.“  Výraz „česť“, má dva významy. Jeden je „pečeň“, ako hovorí Biblia (Ex 7:14) „Faraónovo srdce je ťažké" a mudrci to komentujú takto: „Jeho srdce sa [...]

Vyhradený Obsah

29.03.2023|

Na príchode Siedmeho Dňa stvorenia je krásne aj ono úplné uzdravenie stvorenia. Mnoho ľudí nevie, ale prvotným hriechom začalo aj krvácanie pri narodení; keby Adam a Eva nezhrešili, pôrod by prebehol bez krvácania (a bude to tak aj v budúcnosti). To [...]

Vyhradený Obsah

28.03.2023|

Názov hovorí pravdu: nebeské stíhanie (obžaloba) prichádza naozaj v dôsledku nedbanlivosti pri štúdiu Biblie. Nedbanlivosť je - tak učí Boh skrze Jeremiáša - skutočne prekliate správanie, lebo zjavuje zlobu v srdci. Slovo "Izrael" možno čítať ako skratku pre "Yesh Shishim Ribo [...]

Go to Top