Povzbudenia2021-11-29T09:01:58+01:00

Povzbudenia

Diamanty a Smaragdy

30.05.2023|

Len ten, kto si váži svoje vlastné dedičstvo, dokáže oceniť krásu, ktorú majú ostatní. Jeden človek ako svoje živobytie nosí kamene. Daj mu smaragdy a vidí len ďalšie kamene. Iný nosí diamanty s oddanosťou a starostlivosťou. Daj mu smaragdy a on [...]

Vyhradený Obsah

29.05.2023|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Vyhradený Obsah

28.05.2023|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Osvietenie

28.05.2023|

V skutočnosti nie je potrebné meniť svet. Každá vec má svoje miesto a na tom mieste je dobre. Všetko, čo je potrebné, je trochu svetla, aby sme vedeli, kam ktorá vec patrí. Božie Slovo je svetlo. Prečo sa Božie Slovo porovnáva [...]

Problémová Biblia

27.05.2023|

AK JE TO NAOZAJ BIBLIA, ZMENÍ VŠETKO. Ja som Boh, váš Boh, ktorý som vás vyviedol z egyptskej krajiny, aby som vám bol Bohom...Nekradnite. Nezabíjajte. Nežiadostite. Ak je Biblia Božia múdrosť, očakával by si, že vstúpi do sveta pokojným hlasom. Očakával [...]

Múdrosť z Priepastí

26.05.2023|

Biblia je múdrosť, vďaka ktorej je svet uzdravený. Mudrci opisujú Bibliu ako múdrosť, vďaka ktorej bol svet vytvorený. To však nevystihuje jeho podstatu. To je ďaleko za tým. Tóra je múdrosť, vďaka ktorej je svet uzdravený. Aby si vyliečil svet, musíš [...]

Vyhradený Obsah

25.05.2023|

Sviatok Žatvy je druhým z troch najvýznamnejších, Bohom prikázaných sviatkov. Hovorí o prinášaní prvotín úrody do chrámu v Jeruzaleme. Aký je ale jeho duchovný zmysel a čo nám v tento slávnostný deň hovorí Boh dnes, Anno Dominum 2023? Pasáže Čítania: Dt [...]

Go to Top