Povzbudenia2021-11-29T09:01:58+01:00

Povzbudenia

Prikázanie

12.02.2024|

Prikázanie  - bod spojenia v čase, v ktorom sa Nebo stretáva so Zemou, Zem sa stretáva s Nebom a tí dvaja sa objímajú. Prikázanie je inštrukcia do života od Darcu života. Záblesk lesku vychádzajúci z najvnútornejšej vôle Stvoriteľa všetkých vecí, ponechaný [...]

Zvieracie zlato

11.02.2024|

Využi silu svojej vnútornej šelmy: V tebe je Boží duch vdýchnutý do ľudského, racionálneho tela, vnorený do ľudského zvieraťa. Čo môže získať dokonalá, Božia duša, uhniezdením sa v pudovom, surovom tele, zušľachťovaním a krotením ľudskej šelmy? Všetko. Tvrdohlavý vzdor tvojho vnútorného [...]

Vyhradený Obsah

10.02.2024|

Po ukončení rozprávania o tom, ako Boh učil Mojžiša zákony Tóry na hore Sinaj, sa príbeh vracia k rozprávaniu o dávaní Tóry. Tentoraz sa zameriava na zmluvu, ktorú Boh uzavrel medzi sebou a židovským národom tým, že im dal Tóru, t.j. [...]

Hlboko pokorený

10.02.2024|

Pozri sa hlboko do každého človeka a budeš pokorený. Pozri sa hlboko do každého človeka, s ktorým sa stretneš, bez ohľadu na to, za akého brilantného alebo nudného, sofistikovaného alebo hrubého, ​​spravodlivého alebo zlého ho považuješ. Hľaď za jeho oblečenie, za [...]

Vyhradený Obsah

09.02.2024|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Tvoje Zviera

09.02.2024|

Čím väčšie je tvoje zviera, tým viac sily má, keď je zapriahnuté. Všetci máme v sebe zviera. Nejde len o to, aby sme zvieraťu nastražili náhubok, ale aby sme využili jeho silu. Prvým krokom je určiť, o aký druh zvieraťa ide. [...]

Pomoc Telu, je Pomoc Duši

08.02.2024|

Boh pokračoval v zákonoch, ktoré upravovali rešpektovanie autority, dary, ktoré sa mali dávať kmeňu Lévi, pravdu pri vykonávaní spravodlivosti a správanie voči nepriateľom. Na Božích zákonoch je krásne, že Boh nimi podporuje oboje: dušu aj telo. Boh ním všetko zjednocuje — [...]

Vyhradený Obsah

08.02.2024|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Go to Top