Požehnanie dňa

28 SEPTEMBRA 2023

Zmluva s Bohom nás uisťuje, že akékoľvek rozsiahle úsilie pri šírení biblického vzdelania, šírenia Slova Božieho a Jeho učenia a práca vykonávaná múdro as priateľstvom nie je nikdy bezvýsledná.

Najnovšie príspevky