Požehnanie Nového Života

24 OKTÓBRA 2022
Mnohí si myslia, že byť znovurodený je sloganom jednej z novodobých siekt. Ale tak zmýšľajú iba tí, ktorí Kristom prikázané znovuzrodenie zo Slova Večného Života. t.j. z Krista a pre Krista vôbec nepochopili a neprijali.

Božie Slovo a prikázania zahŕňajú človeka od okamihu, keď vyšiel z lona svojej matky (Ž 22:10), až po jeho posledný čas.

Stavia ho do svetlej situácie, so zdravou inteligenciou a nadobudnutím vynikajúcich morálnych cností a bezúhonného správania – nielen vo vzťahu k Bohu, ale aj vo vzťahu k blížnemu.

Byť znovuzrodený je nesmierne privilégium.

Lebo kto sa riadi Božím Zákonom a Jeho prikázaniami, má materiálny i duchovný majetok.

Najnovšie príspevky