Pravá Radosť

27 DECEMBRA 2023
Jakubove posledné roky strávené v Egypte so zjednotenou rodinou boli najlepšími v jeho živote.

Gn 47:28: Jakub žil 17 rokov v Egypte.

Napriek Jakubovej radosti z toho, že vidí svoju rodinu znovu zjednotenú a vernú svojim tradíciám, je stále ťažké si predstaviť, ako by roky strávené v modlárskom prostredí Egypta mohli byť tými najlepšími v jeho živote.

Odpoveďou na túto hádanku je, že ako už bolo spomenuté, Jakub poslal Júdu, aby v Egypte založil “akadémiu štúdia Božieho Slova”. Jakub tým zabezpečil, že on a jeho potomkovia zostanú imúnni voči negatívnym vplyvom skorumpovanej egyptskej spoločnosti.

Okrem toho, tým, že Jakubove deti odolávali zvodom Egypta, rástli spôsobom, ktorý je možný len vtedy, keď čelíme výzvam. Preto boli Jakubove najlepšie roky tie, ktoré strávil v Egypte, pretože len tam mohol vidieť, že jeho deti plne absorbovali jeho morálne pokyny a vedenie. Teraz vedel, že Božie poslanie, ktoré začalo jeho starým otcom Abrahámom, bude pokračovať.

Podobne sa aj my často nachádzame v „Egypte“, na miestach duchovnej temnoty. Rovnako ako Jakub a jeho rodina, aj my zostávame v bezpečí pred temnotou „Egypta“ len štúdiom Božieho Slova a tak zjavujeme Boha aj tam.

Najnovšie príspevky