Pravda pre všetkých

12 JÚNA 2023
Mudrc a prosté dieťa sa dotýkajú rovnakej pravdy.

Mnohí veria, že pravda je doménou veľkých myslí, takže čím väčší je tvoj intelekt, tým bližšie sa môžeš k pravde priblížiť.

Pravda je však taká, ktorá nepozná hraníc. Ak je to skutočná pravda, možno ju nájsť všade rovnako.

Tá istá pravda, ktorú hlboký filozof chápe intelektuálnou extrapoláciou a abstrakciou, sa nachádza v jednoduchom svete dieťaťa, kde pravdy sú to, čo možno vidieť a dotknúť sa toho.

Lenže, dieťa má dve výhody: Dieťa môže vidieť a dotknúť sa pravdy. A dieťa má pravdu v jej pôvodnej jednoduchosti.

Najnovšie príspevky