Pre Dobro Celého Sveta

2 SEPTEMBRA 2023
Súčasťou Božích požehnaní bol aj prísľub, že ak ľud zostane verný svojej zmluve s Bohom, Boh spôsobí útek jeho nepriateľov.

Boh pozná všetko od začiatku a teda aj zmýšľanie našich nepriateľov. Aj tých, ktorí plánujú ďalšie zotročenie a nielen Božieho ľudu. Ale to sa nemusí stať v prípade…

Dt 28:7: Pán spôsobí, že tvoji nepriatelia, ktorí povstanú proti tebe, budú porazení pred tvojou tvárou; jednou cestou vyjdú proti tebe a siedmimi cestami utečú pred tebou.

Boh nesľúbil svojmu ľudu, že zabijú svojich nepriateľov, ale že títo budú porazení; a sľúbil im, že ich nepriatelia budú pred nimi utekať všetkými možnými cestami. Z toho vidíme, že náš Boh nie je krvilačný, ale že chce, aby sa Jeho ľud sústredil na Jeho prikázania a svoju zmluvu s Bohom. Jasnenás učí, že keď sa Boží ľud riadi pokynmi Božieho Zákona, vyvoláva to Božie požehnanie nielen pre nás, ale aj pre celý svet, ktorý sa aj takýmto spôsobom dozvedá o moci a sile nášho Boha. Dokonca aj naši nepriatelia takto dostávajú šancu na pokánie, aby mohli pokojne a bezpečne žiť vo svojej vlastnej krajine a je im bránené, aby nám akýmkoľvek spôsobom ubližovali.

Najnovšie príspevky