Prečo Shema?

12 JANUÁRA 2023
Čo je vlastne zámerom modlitby zvanej Shema? Prečo by sme sa ju mali modliť?

Zámerom čítania Shemy je, že človek by mal „milovať Boha, svojho Pána, celým svojím srdcom, dušou a silou“.

Aby sme to dosiahli, musíme sa pripraviť rozjímaním o veciach, ktoré vyvolávajú Božiu lásku.

Najnovšie príspevky