Prečo taký Stres pre Slovo?

10 JANUÁRA 2023
Iste aj teba už napadla otázka: Prečo ten človek toľko stresuje ohľadom Božieho Slova? Prečo máme byť ustavične upozorňovaní na úctu k SLOVU? A o čom to vlastne hovorí? Čo je tu také dôležité?

Možno si sa spoznal v otázkach vyššie a možno sa spoznáš v nasledujúcich:

 • Čo je tu, čo ešte nevidím, alebo nedokážem čítať?
 • Upozornenie je pravidelné: čo je tu dôležité a ja to nezachytávam?
 • Čo mi uniká a nemalo by?
 • Ak ma to vyrušuje, vyrušuje to zvieraciu dušu, Božia by sa mala tešiť – Boh ma napomína!
 • Prečo všetko vnímam len ako VEC poslanú MNE – EGU?
 • A prečo o Slove zmýšľam takto úboho?

Takže in medias res. O čo ide?

 • Boh stvoril VŠETKO svojím Slovom.
 • Božie Slovo je Ježiš – Boh, ktorý sa stal telom, a prebýval medz nami.
  • Moja hlava to síce vie, ale svedomie nevníma – nevošlo mi to do duše.
 • On je Slovo Večného Života.
  • To znamená, že ak sa mi do rúk dostáva hocaký materiál s JEHO Slovom, dostáva sa mi do rúk NASTROJ, ktorý má MOC BOHA dať spásu mne, alebo tomu,  s kým sa oň podelím.
  • Nie papier, ale duchovný nástroj SPÁSY!
  • Keďže aj v zdieľaní platia BOŽIE prikázania a princípy, ich porušenie tak zjavuje môj nedostatok v poznaní Slova, nezrelosť v zmýšľaní a nepochopenie podstaty náuky – takto som MIMO.
  • JA som MIMO.
 • Ak dostávam do rúk NÁSTROJ, potom som ním volaný SLÚŽIŤ.
  • To však bez dôkladného poznania ČO moja služba obnáša, nemôžem.
  • Ak nesplním, prečo som na zemi, nemám sa kam vrátiť – toto zažiť nechcem.
 • Ak nechápem vzácnosť a hodnotu Slova Večného ŽIVOTA, je logické, že s ním narábam ako s bezcennou vecou a je jedno v akej forme mi bolo Slovo Spásy poslané.
  • Lenže tým všetkým okolo mňa zjavujem, že sa nad darom Slova vôbec nezamýšľam, že Ho beriem ako samozrejmosť – že som tu ešte modlár, ktorý sa prišiel dať obsluhovať, nie slúžiť.
  • A zároveň zjavujem, že Boha nemilujem, ale hreším proti celému Zákonu, lebo sa svojím správaním MÍŇAM s prvým a tým so všetkými prikázaniami.
 • Božie Slovo je ZRKADLO pre moju dušu a tá je volaná podobať sa na BOHA.
  • Nie hľadať v Písme len moje EGO a jeho žiadostivosť.
 • Ale to Slovo je aj ŠTÍTOM A PANCIEROM všetkým, ktorí Mu dôverujú.
  • To v prípade, že si neuvedomujem Jeho hodnotu NEMÁM, lebo v nevedomosti hreším proti SLOVU jeho znevažovaním na malichernú vec.
  • V takom prípade NEMÁM žiaden ŠTÍT ani OCHRANU a mne to doteraz ani len NEDOŠLO.
 • Toto Slovo ti v boji kryje hlavu.
 • Toto Slovo je MEČOM DUCHA SVÄTÉHO.
 • A JEHO MENO je BOŽIE SLOVO.

Teraz vieš, prečo taký dôraz na VEDOMÉ narábanie so Slovom, nech by bolo poslané akýmkoľvek spôsobom.

Zistil si, že si vo vzťahu k Slovu MIMO – že si “mimoň”?

ROB pokánie a prijme ťa.

Najnovšie príspevky