Prežívanie Božej Dobroty

28 MÁJA 2024
Boží prísľub materiálneho bohatstva a prosperity závisí najmä od toho, či Boží ľud bude dodržiavať Jeho „pravidlá“, t. j. tie prikázania, pre ktoré neexistuje racionálne vysvetlenie, t.j. ktoré naše ego nedokáže pochopiť.

Lv 26:3: Ak budete chodiť v Mojich nariadeniach a budete zachovávať Moje prikázania a budete ich plniť.

Doslova to znamená pokrok v chodení s Bohom. Božie „pravidlá“ sú tie prikázania, ktoré sa vzpierajú racionálnemu vysvetleniu. Slovo pre „vládu“ v skutočnosti znamená „vyryté“. Keď je do niečoho vyryté písmeno, písmeno sa stáva jeho trvalou súčasťou. (Toto neplatío liste). Rovnakým spôsobom sa s Ním skutočne zjednocujeme dodržiavaním Božích „pravidiel“.

Dôvodom je to, že rovnako ako písmená sú vyryté do kameňa odstránením toho, čo tam bolo predtým, dodržiavanie Božích „pravidiel“ si vyžaduje, aby sme „odstránili“ – teda negovali – svoje ego. Až keď je naše ego odstránené, môžeme sa s Bohom spojiť tým najplnším možným spôsobom.

To je dôvod, prečo Boh urobil svoje požehnania závislými najmä od nášho dodržiavania týchto typov prikázaní.

Keď sa vyprázdnime od svojho ega, môžeme sa na Božie odmeny pozerať nie ako na motiváciu vyhovieť Jeho vôli, ale ako na vnútorné zložky nášho vzťahu s Ním. Boh je absolútna dobrota, takže keď sa k Nemu dostaneme bez zasahovania nášho ega, keď nášmu egu nedovolíme zasahovať, môžeme zažiť Jeho dobrotu čisto, ako Jeho sebazjavenie pre nás.

Najnovšie príspevky