Prikázanie Vďačnosti

18 JÚNA 2022
V Božom Zákone je nám prikázané ďakovať Bohu po každom jedle. Možno si povieš: “Na tom nie je nič zvláštne.” Naozaj?

Zdrojom tohto prikázania je Boží výrok: 

Dt 8,10: Keď sa naješ a si nasýtený, budeš dobrorečiť Pánovi, svojmu Bohu, za dobrú zem, ktorú ti dal.

Vyslovenie požehnania po jedle je prikázanie Božieho Zákona, ako hovorí verš: “Keď sa naješ a si nasýtený, budeš dobrorečiť Pánovi, svojmu Bohu,

Toto prikázanie však má ozvenu: “Nielen z chleba je živý človek, ale z každého Slova, ktoré vychádza z Božích úst.”

Pozrime sa na to celé zblízka:

Verš hovorí: Keď sa naješ a si nasýtený. Nehovorí ak sa naješ. Ale doslova “keď”. To znamená, že Boh človeka jedlom požehná, že mu dá byť nasýtený.

Vediac, že nežijeme len z chleba, ale z každého Slova, ktoré vychádza z Božích úst to teda znamená, že aj za Božie Slovo, ktoré sme učení, a ktorým Boh sýti naše duše, máme po nasýtení Bohu žehnať. A potom hovorí: budeš dobrorečiť Pánovi, svojmu Bohu..

Lebo to isté platí aj v duchovnej oblasti. Aj tu máme Bohu ďakovať za každú modlitbu, pôst, náuku, skúšku viery, za každé napomenutie, pokarhanie, proroctvo, za každý duchovný úspech a prosperitu, ktorou sme požehnaní. Ale robíme tak?

Dobrorečíš Bohu za pochopenie Slova, za pochopený sen, za Jeho zjavenie, vysvetlenie, náuku, za Jeho vedenie? Skutočne? Komu naozaj dobrorečíš za jedlo, za úspech, za prosperitu a materiálne požehnanie ty? Firme? Zamestnávateľovi? Sebe? Dobrorečíš Bohu za plnosť? Dobrorečíš Mu vôbec?

A dobrorečíš mu aj za plnosť a sýtosť náuky Slova, alebo sa sťažuješ, že je toho veľa? Komu za to ďakuješ? Sebe a svojmu rozumu, či pamäti? Si vôbec Bohu vďačný za duchovné dobrá a požehnania, ktorými ťa napĺňa? 

A potom hovorí: budeš dobrorečiť Pánovi, svojmu Bohu, za dobrú zem, ktorú ti dal

Jedlo pochádza z dobrej zeme, ktorú nám Boh dal. To znamená, že Bohu žehnáme aj za krajinu, v ktorej sme Bohom požehnaní a naše úsilie prináša svoje plody, t.j.úspech. Teda keď sme takto “nasýtení”, mesačným príjmom napríklad, máme Bohu ďakovať za požehnanie úspechu, zisku, prosperity a to desiatkom. A aj za jedlo.

A znova platí, že aj v duchovnej oblasti mám Bohu žehnať za dobrú zem, ktorú mi dal – za Božie ústa: v prvom rade za každého Božieho posla, kazateľa, učiteľa svojho Slova. Nie za prepisky a prevrátené učenie Jeho Slova. A potom aj za Božie Kráľovstvo, do ktorého som sa narodil.

V prípade, že si sa doň ešte nenarodil, ďakuj Bohu za to, že ti ho zjavil, že ťa doň volá.

A keď doň vstúpiš a keď sa naješ a si nasýtený, budeš dobrorečiť Pánovi, svojmu Bohu, za dobrú zem, ktorú ti dal.

Najnovšie príspevky