Priprav sa stretnúť Boha (2)

11 JANUÁRA 2022
Božie obvinenie proti Jeho ľudu je, že ich duchovný život má formu, ale žiadnu podstatu. Ľudia síce putovali do svojich svätýň, ale nezarmucovali sa pre hriechy svojho národa. A tak je to aj dnes: chodia do cirkvi, synagógy či kostola, ale naďalej podvádzajú, kradnú a klamú. Predvádzajú veľkú nábožnosť, ale žiadnu dôveru Bohu. Ich náboženstvo spôsobuje len úpadok v ich správaní, lebo tu nie je žiaden vzťah s Bohom.

Iz 1,2-4: Čujte, ó Nebesá, a počúvaj, ó Zem, lebo Pán hovoril: Živil som vychovával deti a oni sa proti Mne búrili. Vôl pozná svojho gazdu a osol krmidlo svojho pána; ale Izrael nepozná, Môj ľud neuvažuje. Ach, hriešny národ, ľud obťažený vinou, semeno zločincov, synovia skazy. opustili Pána, zavrhli Svätého z Izraela, obrátili sa k Nemu chrbtom, 

Nemý vôl a osol preukazujú svojim pánom viac rozumu a uznania ako Izrael svojmu Otcovi! Namiesto toho sa proti Nemu búrili!

Boh dal Izraelu mnoho výhod – svoj Zákon, svoje zaopatrenie, svoju ochranu – aby umožnil svojmu ľudu žiť Jeho spôsob života, no oni sa Mu otočili chrbtom a nasledovali cesty iných bohov. Pavol ukazuje, aké nelogické toto je:

1Kor 8,5-6: Lebo aj keď existujú [v ľudovej tradícii] takzvaní bohovia, či už v Nebesiach alebo na zemi, aj keď je veľa tzv.bohov a veľa pánov, Napriek tomu máme poznanie, že Boh je Jeden, Jediný Otec nás všetkých, od ktorého je všetko a my existujeme pre Boha, a je Jeden Pán, Ježiš Kristus, skrze ktorého je všetko, a my skrze neho.

Keďže sme celý život úplne závislí na Bohu ako na našom Projektantovi, Životodarcovi a Živiteľovi, On má úplnú autoritu nad tým, ako by sme mali žiť. Medzi mnohými panteonmi bohov, len jeden Boh žije tak, ako by Boh mal žiť. Tento konkrétny Boh – Boh Izraela – je svätý, to znamená, že On jediný je transcendentálne odlišný, vyšší a oddelený. A tento Boh povolal svoj ľud, aby bol svätý (1Pt 1:15-16). Z toho vyplýva, že svätá osoba musí byť odlišná tak, ako je odlišný Boh.

Z Božej svätosti pramení Jeho láska – vychádzajúci záujem o druhých, Jeho výnimočná vlastnosť. Keď sa však Boh pozrel na Izrael, videl celý národ, od jeho vlády, cez kultúru, až po jeho náboženstvo, organizovaný na základe ľudského záujmu o seba. Boh chcel vidieť jasný dôkaz zbožného života, ktorým by mohol overiť ich tvrdenia, že sú Jeho ľudom. V Izraeli nevidel žiadne takéto dôkazy. Namiesto toho videl ľudí v opozícii voči Nemu v každej oblasti života. Došlo k duchovnému cudzoložstvu.

Najnovšie príspevky