Priprav sa Stretnúť Svojho Boha

7 JÚNA 2022
„Rukopis na stene“ opisuje klišé – situáciu, keď všetky dôkazy poukazovali na bezprostrednú vrcholnú udalosť. Toto porekadlo vzniklo, keď Boh súdil Babylonskú ríšu a zistil, že je priľahké. Babylon padol ešte v tú noc! Možno sa to stalo aj tebe, keď si v okamihu, doslova za noc prišiel o značnú sumu peňazí, alebo inú hodnotu.

Hoci naše národy možno túto noc ešte nepadnú, niet pochýb o tom, že sme súdení – nič sa nám nedeje náhodne a vyhliadky sú pochmúrne. Boží ľud bol v časoch Amosa veľmi zaneprázdnený zarábaním peňazí, hromadením vecí a praktizovaním svojho náboženstva rovnako, ako ľudia dnešných, posledných čias.

Ale aj Boh bol a je veľmi zaneprázdnený – posiela hladomor, suchá, hniloby, kobylky, epidémie, vojny a možno aj zemetrasenia ako súd za ich nespravodlivosť:

Am 4,6-11:

  • Preto ja som na vás dopustil hlad vo všetkých vašich mestách a nedostatok chleba na všetkých vašich miestach; a predsa ste sa neobrátili ku Mne, hovorí Pán.
    Ja som vám zadržal dážď, keď boli ešte tri mesiace do žatvy; a dal som pršať nad jedným mestom a nad iným mestom som pršať nedal; na jednu časť pršalo, a pridelená časť, na ktorú nepršalo, vyschla. Takže dve či tri mestá sa tackali k jednému mestu, aby sa napili vody; ale uspokojené neboli; a predsa ste sa neobrátili ku Mne, hovorí Pán. 
  • Bil som vás nákazou a plesňou; keď sa rozrástli vaše záhrady a vaše vinice, a vaše figovníky a olivovníky, zožrala ich kobylka; a predsa ste sa neobrátili ku Mne, hovorí Pán.
  • Poslal som na vás mor na spôsob Mitzrayima; vašich mládencov som pobil mečom a vzal som vám kone; a spôsobil som, že zápach tvojich táboriacich vojsk stúpal do tvojich nozdier; ale nevrátili ste sa ku Mne, hovorí Pán.
  • Niektorých z vás som podvrátil, ako Bôh podvrátil Sodomu a Amoru (Gomoru), a vy ste boli ako ohorok, vytrhnutý z ohňa; ale nevrátili ste sa ku Mne, hovorí Pán.

Dúfa, že budeme rozumnejší ako ľudia “včerajška” a budeme dbať na tieto „malé“ varovania predtým, ako na nás pošle palicu svojho hnevu (Iz 10:5).

Na jednu časť krajiny padal dážď a na druhú nie. Zamysli sa!

Keď pršalo, pršalo príliš veľa, čo spôsobilo záplavy. Na iných miestach padalo toľko dažďa, aby to ľudí oklamalo, aby cítili nádej – že to napokon nebolo také zlé.

Vidíme to v dnes všade. Prírodné katastrofy – poisťovne ich nazývajú „božie dopustenia“ – sú čoraz častejšie a intenzívnejšie, zabíjajú mnohých a spôsobujú škody za miliardy v každej mene. Napríklad v roku 1993 záplavy spustošili stredozápad USA, zatiaľ čo sucho zničilo úrodu v iných oblastiach. Asi po roku dobrých zrážok California opäť upadla do sucha – len aby o rok neskôr trpela záplavami! Po obdobiach sucha zúria požiare na tisíckach hektárov, ktoré ničia lesy a domy. Náhle zemetrasenia, búrky, tornáda a extrémne teploty ničia domy, podniky a životy.

Namiesto toho, aby sa ľudstvo poučilo z minulosti, a dbalo na varovania a robilo pokánie, ľudia sa len ustavične márne obracajú na svojich ďalších falošných bohov – vedu a technológiu – aby ich zachránili. „Navrhnite lepšie odvody, aby nás ochránili pred povodňami,“ plačú. “Posypte mraky, aby vyprodukovali viac dažďa.” “Postavte silnejšie budovy, aby odolali silnejším zemetraseniam.” “Veda nám jedného dňa dá schopnosť predpovedať – dokonca zastaviť – zemetrasenia.” Ľudia všetkých krajíny sveta, majú oči, ktoré nevidia, uši, ktoré nepočujú (Iz 6:9-10; Mt 13:14-15).

V týchto katastrofách Boh hovorí niečo celkom iné — niečo životne dôležité.

Varuje ľudí, že majú zodpovednosť, a ak zlyhajú v súlade s ich zmluvou s Ním, má moc ich napraviť, aby nezahynuli, ale žili. Preto im Boh v spravodlivosti a milosrdenstve predkladá jednoduchú voľbu:

„Preto ti urobím, Izrael, a keďže JA ti to urobím, priprav sa na stretnutie so svojím Bohom, Izrael!“ (Am 4:12).

Ich voľba je buď čeliť svojim hriechom a činiť pokánie, alebo čeliť hnevu spravodlivého Boha.

Aby Boh uskutočnil svoj zámer, je aktívny vo svojom stvorení, najmä medzi svojím ľudom, či už fyzickým alebo duchovným Izraelom. “Ak je v meste nešťastie, neurobí to Pán?” (Am 3:6).A ak ho robí, má na to seriózny dôvod a tým je priviesť ľud k náprave. Môže ešte niekto povedať, že Boha naše životy nezaujímajú? Že Boh sa nestará?

Dejú sa snáď veci Božiemu ľudu náhodou? Tento svet by vás primäl uvedomiť si, že Boh si je všetkého absolútne vedomý, lebo to posiela z konkrétneho dôvodu. Stará sa o naše blaho nie povrchne, ale dokonale. Oni, vo svojej hlúposti radšej tvrdia že Boh dokonca neexistuje! Ale On hovorí:

“Ja tvorím svetlo a tvorím tmu, pôsobím pokoj a tvorím nešťastie; ja, Pán, robím všetky tieto veci” (Iz 45:7).

Je Boh prítomný a angažovaný? Odpovedá nám Ježiš:  “Nepredávajú sa dva vrabce za medenú mincu? A ani jeden z nich nepadne na zem bez vôle tvojho Otca. Ale všetky vlasy na tvojej hlave sú spočítané” (Mt 10:29-30).

My veľmi dobre vidíme a uvedomujeme si, ako Boh pôsobí v našich životoch, však? Len priznať si to väčšina zaťato odmieta. Božiemu ľudu – to je ten, ktorý si Boha veľmi dobre uvedomuje,- sa udalosti nestávajú náhodne.

Boh je veľmi znepokojený, a teda naozaj angažovaný.

Najnovšie príspevky