Priprav sa vládnuť!

21 APRÍLA 2022
Ak bezdôvodne nenávidíš pravdu, tak tento blog vôbec nečítaj. 1.Korinťanom 1:26-29 znie v našej mysli ako neustála pripomienka toho, že bez Ducha Svätého v nás sme všetci hlúpi, slabí, ponížení a opovrhovaní týmto svetom. V týchto veršoch Boh formálne uvádza, že v nás pri uskutočňovaní Jeho zámeru tým, že nás povolal, nebolo ničoho zvláštneho. Veď sme boli Bohu znepriatelení zmýšľaním.

Tento svet je plný rozdelenia a vojen všetkých druhov a veľkostí, vyhlásených aj nevyhlásených. A okrem vojen iných sme čoraz častejšie svedkami, že rodičia a deti sa na seba pozerajú s opovrhnutím a niekedy prepukajú v otvorený hnev a bojujú. Jakub jasne ukazuje, že koreňom týchto problémov je žiadostivosť, čo je len jeden prejav ľudskej povahy. Ľudská prirodzenosť sa prejavuje v márnomyseľnosti, žiarlivosti, žiadostivosti, chamtivosti, vražde, nenávisti, lakomstve, súťaživosti, klamstve, krádeži, zneuctení rodiča, smilstve, cudzoložstve a – čo je zo všetkého najškodlivejšie – modlárstvu. V skutočnosti je pravdou, že každý boj a všetko vyššie uvedené vyplýva z modlárstva:

Rim 3,10-18: 10 Ako je napísané: 

Nik nie je Spravodlivý v krajine Izraela, 

Nik nie je spravodlivý, ani jeden z nich. 

11 Niet nikoho, kto by mal porozumenie, 

niet nikoho, kto by hľadal Boha. 

12 Všetci sa odvrátili, 

všetci sa stali opovrhnutiahodnými, bezcennými: 

nikto nerobí dobre, veru, celkom nik. 

13 Ich hrtan je otvorený hrob. 

Svojimi jazykmi podvádzajú. 

Za perami majú jed vreteníc, 

14 ich ústa sú plné kliatby a horkosti; 

15 ich nohy sú rýchle prelievať krv. 

16 Na ich cestách skaza a nešťastie; 

17 a cestu pokoja nepoznali. 

18 Pred ich očami nieto bázne Božej.

Toto je seriózna obžaloba duchovnej prirodzenosti, ktorá poháňa dnešnú ľudskú spoločnosť! Boh nám tu pomáha pochopiť, že aj boje medzi národmi sú skutočne len malé problémy jednotlivcov, ktoré prerástli celé národy. Príčiny prepuknutej vojny dvoch hlavných svetových mocností sa môžu zdať zložitejšie, než spor susedov o plot na dvore, alebo rodinná hádka, ale príčiny sú vo svojej podstate rovnaké.

Sú problémy v našich rodinách? Zbytočná otázka, však? Ale ak budeme poctivo hľadať príčinu, zistíme, že jedna alebo obe strany po niečom túžia a súperia o to. A pretože ich túžbou nie je Boh, onen “NIEKTO”, ani Jeho zámer, je tu logicky boj o nepodstatné “niečo”. Scéna je zjavná a čitateľná: buď je tu prítomné zneužitie autority alebo neochota podriadiť sa jej, alebo oboje. Pretože jedna alebo obe strany niečo chcú a sú zvedené hlúpym zmýšľaním, že boj je jediný spôsob, ako to dosiahnuť.

Keďže je nemožné slúžiť dvom pánom, žiadostivosť poháňa človeka slúžiť iba sebe, aby dostal to, po čom túži. Príčinou bude hriech v ňom, prejavujúci sa skrze necitlivosť, bezcitnosť, krutosť, sprostosť, nepozornosť, nedostatok aj neochota spolupráce, obžerstvo, alkoholizmus, hádky, cudzoložstvo a klamstvo. Deti sa tak naučia byť neposlušné, nervózne, sebecké a hlučné, klamať, podvádzať, žiadostiť a zúriť. Pripomína ti to problémové správanie ADD a ADHD, či iné? Nie náhodou, ale Boh hovorí, že ich podstatou je hriech, ktorému sa deti odmala učia.

Ale nenaučia sa ani sluchom počúvať múdrosť, ani byť poslušné. Nemôžu, lebo rastú ako vychovávané “vlkmi”: síce v hierarchii svorky, ale nie v jednote Lásky ani vo svetle Pravdy.

V liste Korinťanom Pavol píše, že ľudské mysle boli „skazené, zvrhli sa z jednoduchosti, ktorá je v Kristovi“. To znamená, že obrovské mestské, štátne, národné a globálne problémy nie sú nič iné, než individuálne, osobné problémy, znásobené počtom obyvateľov. Veď vieme, že jediné hnilé jablko nakazí všetky vo svojej blízkosti.

Na zemi sa nezmení nič dovtedy, kým jednotlivci nepriznajú pravdu, že riešenie problémov začína u nich.

Najprv musí každý človek pracovať na tom, aby zmenil seba, a až potom môže začať očakávať, že pominú aj problémy spoločnosti v ktorej žije.

Tento princíp platí aj v manželstve. Ak je príčina rovnaká aj v individuálnych rodinných hádkach, je aj riešenie rovnaké. Láska, pravda, pokoj, tolerancia, láskavosť, milosrdenstvo, trpezlivosť, odpúšťanie, zdieľanie, spolupráca a pomoc, to všetko sa deje prostredníctvom kontaktu s pravým Bohom a silou Jeho Ducha aktivovanou a používanou vierou jednotlivca. Zo seba samého má každý z nás iba hriech.

A bez Ježiša nemôžme urobiť vôbec nič. Veď preto musel prísť On a zbaviť nás aj otroctva dedičného hriechu. Tým nám zanechal príklad a návod na úspešný, spokojný a dlhý život: “Zbav sa hriechu, t.j. vládni mu! Aby ste ty, i tvoje semeno žili naveky.”

Len zbavení hriechu a zjednotení s Kristom môžeme a aj dokážeme skutočne žiť. Dovtedy len živoríme.

Najnovšie príspevky