Problém našich problémov

5 MARCA 2020
Opakujú sa v tvojom živote problémy? Modlíš sa a stále žiaden výsledok? Hovoril Boh pravdu, keď povedal: “Volaj ku mne a vyslyším ťa a oznámim ti veľké, nevystihnuteľné veci, o ktorých si nevedel?” A čo je tým problémom našich problémov?

Nuž, pravda Písma, ktorú si väčšina veriacich nechce všímať a preto si ju ani nemôže uvedomiť, je obsiahnutá už v prvej časti 1.Božieho prikazánia. A tá je veľmi jednoduchá:

“Počúvaj Izrael, Pán tvoj Boh je JEDEN.”

Aká je odpoveď človeka na tento Boží príkaz?

  • Ku koľkým bytostiam/ veciam/ problémom sa modlíš, toľko bohov si si ty sám narobil. A je úplne jedno, čo si o tom ty myslíš, Boží príkaz je jasný.
  • Stvorený človiečik Bohom nie je, ale až pričasto si to o sebe namýšľa a aj sa tak správa. A aj k Bohu.

Záver: ak je tvojou odpoveďou na Boží príkaz ustavičná vzbura proti Nemu, je len logické, že nemôžeš očakávať žiadne vyslyšanie, ani požehnanie. Vari ty odmieňaš tých, čo ťa urážajú, znevažujú a kľajú ti do očí? Nie, že? Tak ako si môžeš namýšľať, nieto očakávať, že Stvoriteľ všetkého teba za toto ohavné správanie odmení?

Ale prvé Božie prikázanie pokračuje a hovorí:

“Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!”

Aká je odpoveď na túto časť prikázania?

  • Človek takto obetavo, horlivo aj žiarlivo, miluje iba seba a svoje modly. Nie Boha.

Záver: čo je teda problémom všetkých našich problémov? Táto nahá pravda o veriacich. Nič viac.

Kto sa chce do hĺbky poznať Božie učenie o vyhýbaní sa modloslužbe, ktorá vedie len do ohnivého jazera, tomu odporúčam absolvovať náš kurz Viera.

Najnovšie príspevky