Prúd sa obracia

24 APRÍLA 2022
“Politický záujem [nemožno] z dlhodobého hľadiska oddeliť od morálneho práva.”  (Thomas Jefferson)

To znamená, že politika v konečnom dôsledku mení morálku národa k horšiemu. Vlády sú tvorené ľuďmi a ak sú títo bezbožní, bude v národe vládnuť bezbožnosť. Ak sú Boží, bude vládnuť Boh a Jeho pokoj a spravodlivosť. Ale politika je sama o sebe Satanov nástroj, nie Boží. Preto Ježiš učí, že kto sa dal najať do Jeho Vojska, ten sa do záležitostí ľudí – rozumej politiky – nemieša. Inak by sa zhnusil Pánovi, ktorý ho najal. A dvom pánom sa slúžiť nedá.

Jer 32,35: A postavili Baalove výšiny, ktoré sú v Údolí Ben Hinom, aby prinútili svojich synov a svoje dcéry prejsť cez oheň k Molochovi; čo som im neprikázal, ani Mi do srdca neprišlo, aby robili túto ohavnosť, aby a priviedli Júdu do hriechu.

Prís 14,34: Spravodlivosť dvíha národ, ale hriech je potupou pre každý ľud.

V priebehu niekoľkých desaťročí národy sveta umožnili vraždy desiatky miliónov nenarodených životov. Skončí sa to niekedy?

Nie, tento blog nie je v žiadnom prípade súdom človeka za jeho DNES, v tejto chvíli UŽ MINULÉ rozhodnutie zabiť nenarodeného. Ty dnes nie si, kým si bol vtedy a ja ťa nesúdim. Práve naopak: idem ti ohlásiť nádej a pokánie, čoby prostriedok zmeny, lebo len Boh je Sudcom celého stvorenia a On dáva nádej a ukazuje cestu z hriechu – ono pokánie – všetkým, ktorí padli a úprimne k Nemu volajú o pomoc, túžiaci po náprave a zmene.

Nie, neposielam ťa do kostola, ani na spoveď. Hovorím ti: Volaj priamo k Bohu a tam, kde práve si! IBA Bohu vyznaj svoje hriechy a pros Ho o spásu. Veď niet človeka, ktorý by nikdy nezhrešil. Náš Boh je Živý, počuje nás a všíma si nás. Preto k NEMU má prísť každý človek, keď ho ťaží hriech, lebo to On nám odpúšťa hriechy. Pamätaj na Mojžiša, aj apoštola Pavla: jeden zabil priamo, druhý s vraždou “len” súhlasil. Ale Boh odpustil a dal šancu nového života OBOM a to v čase, keď obaja ešte neboli nikým. A ten istý Boh zaplatil aj za teba. A aj pre teba má nový život a aj ten Večný, len Mu dôveruj!

Ak sa ťa to týka, volaj k Pánovi pre spásu a milosrdenstvo a On ťa vyslyší a vytiahne ťa z “pekla” výčitiek a sebaobviňovania, lebo toto nie je život, aký pre teba pripravil a naozaj chce. Aj za teba Ježiš zomrel, aj za tvoj hriech UŽ JEŽIŠ ZAPLATIL, aj tebe je možné robiť pokánie a dosiahnuť odpustenie, aj pre teba je tu nádej a lepšia budúcnosť.

A vieš ako môžeš robiť pokánie za svoj hriech? Lebo pokánie sa ROBÍ, nie hovorí. Rodením pre Božie Kráľovstvo. Nie, nie fyzickým pôrodom, ale takto: Najprv prijmi znovuzrodenie osobne a staň sa Božím dieťaťom, ktoré otvára bránu do Božieho Kráľovstva všetkým, ktorí ho chcú prijať. Toto je jediný spôsob pokánia z tvojho hriechu. Nie je to platba za zničený život. Je to KONKRÉTNY SKUTOK POKÁNIA z tvojho hriechu, ako vyžaduje Boh sám.

Existujú ukazovatele, že momentum proti potratom naberá na sile. Nedávno to priznal aj Washington Post – nie práve stelesnenie pro-life diskurzu – vo svojom spravodajstve o každoročnom Pochode za život vo Washingtone, DC: „Protestujúci vidia zmenu nálady proti‚ Podstata bola napriek nepriazni médií jasná: Ďalšia generácia je viac pro-life ako predchádzajúce a je celkom ochotná dať sa počuť.”

Lenže zatiaľ čo sa v Amerike na tomto poli naozaj brieždi, v Európe sa, žiaľ, stmieva na najhoršie časy vôbec.

Samozrejme, ulice Washingtonu neboli zaplnené výlučne obrancami nenarodených. Obvyklí protidemonštranti boli pripravení so svojou slávnou mantrou: “Ruky preč od môjho tela!” Tento slogan by bol najúčinnejší, ak by sa použil ešte pred počatím. V skutočnosti by mnohé pohromy moderného života boli odstránené, keby chlapci a dievčatá – a muži a ženy – držali ruky preč od tiel všetkých členov opačného pohlavia, s ktorými nie sú zosobášení. Určite by to vylúčilo, žeby maskovaný vrah v laboratórnom plášti položil ruky na telo tehotnej ženy. Áno, je pekné spievať, ale načasovanie robí rozdiel medzi umierajúcim mottom a stratégiou, ktorá skutočne zlepší život tejto a ďalšej generácie. Žiaľ, proroctvo jasne hovorí, že nielen, ale najmä v Európe budeme onedlho svedkami toho, ako nie vrah v laboratóriu, ale sám veľkňaz falošného kresťanstva najprv vydá príkaz na posledné, ale povinné “očkovanie” v dejinách ľudstva a to ničím zhubnejším, než znakom šelmy, aby v zápätí vraždil tých, ktorí tento posledný ekonomický systém tohto sveta odmietnu (viď Zjv 13:11-18).

Kolektívnemu vedomiu v USA tak pomaly začína svitať, že možno je čas prehodnotiť toto novoobjavené „správne“. Zákon o neúmyselných následkoch si začína vymáhať svoju daň a výsledný poplatok často nie je v súlade s tým, čo sú potratári ochotní zaplatiť. Napríklad potraty v rozvojových krajinách, akými sú India a Čína, zvolili rozhodne nerovný prístup. Potraty selektívne podľa pohlavia sa stávajú voľbou, ktorá skutočne poburuje dav zastávajúci voľbu. Na veľké zdesenie feministiek, keď dostali na výber, tieto spoločnosti prevádzajú potraty prevažne žien.

Na druhej strane, jedným z úspechov, ktorým sa krížová výprava za potraty určite bude pýšiť, je aspekt „afirmatívnej akcie“. To znamená, že menšiny žien sú na potratových klinikách až priveľmi zastúpené, až to núti vážne uvažovať o tom, či interrupcia nie je v skutočnosti nástrojom rasizmu a genocídy, ktorý sa vydáva za „právo“. Ak si Kresťan, nikdy vraždu ako “právo” neprijmeš. Takáto zvrhlosť a ohavnosť je s Kristom jednoducho nezlučiteľná.

V USA potratové hnutie upadá práve preto, čo bolo nazvané „Roeov efekt“. To naznačuje, že keďže deti majú tendenciu absorbovať hodnoty, politické názory a životný štýl svojich rodičov, potratári v skutočnosti poškodzujú svoju vlastnú vec prostredníctvom samotnej praxe. Ničia jednotlivcov ďalšej generácie, ktorí by s najväčšou pravdepodobnosťou podporovali potraty. Aj keď bitka nie je ani zďaleka vyhratá, v USA sa situácia mení na lepšie časy.

Žiaľ, v takzvanej vyspelej Európe, sa obracia k oveľa horšiemu. Rovnako ako v starovekom Izraeli na púšti, problém nie je v zákonoch, ale v srdciach tých, ktorí ich tvoria a ustanovujú. A je jedno koho zákonmi prikázali zabiť: nenarodeného, podvedeného príkazom očkovania, alebo starého, či chorého.

Čo je asi v srdci ľudí, ktorí už len svojím súhlasom s potratmi, alebo zákonom o potratoch UŽ zabili desiatky miliónov svojich vlastných? Áno, hrešíme najprv v mysli a vo svedomí: súhlasom s hriechom iného a vlažnosťou a nezáujmom postaviť sa na stranu života, a až potom aj fyzickým skutkom. Aké percento populácie dospelo k chorému záveru, že nenarodené dieťa by malo byť potrestané za hriechy svojich rodičov? Ľudia môžu zákonmi urobiť naozaj len toľko: rozhodnúť o vražde nevinných, podvedených, chorých a starých, alebo nie. Ale následky už v rukách nemajú a ani mieru trestu prislúchajúcu tejto ohavnosti nie, ani jeho spôsob, ani čas. A takéto zhubné sebectvo sa v tých, ktorí ho oslavujú a páchajú určite prejaví aj inak.

Hoci je hybná sila proti potratom povzbudivá, stále je vo svojej podstate telesná a preto neobstojí. Nemôže, lebo nerieši problém ľudského srdca (viď Jer 17:9). A keďže mnohé, protipotratové akcie – isto tie, ktoré spôsobujú výčitky svedomia-  spôsobujú presný opak toho, čo sa nimi chce dosiahnuť, je jasné, že problém srdca je na oboch stranách. Skutočný rozdiel nastane LEN VTEDY, keď sa moderným národom Izraela pripomenie, kto sú, keď sa zvyšok Izraela a Judska sa po druhom Exode znovu zjednotí a Boh im dá nové srdce.

Ale kým sa toto stane, bude celý svet svedkom takého masového vraždenia, ako ešte nikdy v dejinách. Je to proroctvo a proroctvá Jediného Boha, Ježiša Krista sa vždy splnia do posledného detailu. Ľudstvo totiž minulo križovatku k návratu. Zvyšok má v moci Boh.

Najnovšie príspevky