Rebrík Božieho Vedomia

27 OKTÓBRA 2023
Abrahám počas svojich ciest po Zasľúbenej krajine postavil Bohu oltáre na troch rôznych miestach.

Gn 13:18: Postavil Bohu oltár. 

Tri oltáre, ktoré postavil Abrahám, vyjadrujú tri úrovne, cez ktoré môžeme vystúpiť v našom vzťahu s Bohom.

Abrahám postavil svoj prvý oltár, aby poďakoval Bohu za prísľub obživy, detí a krajiny, v ktorej môžu žiť. To zodpovedá zachovávaniu Božích prikázaní, ktoré dáva život duši a udržiava jej spojenie s telom.

Abrahám postavil svoj druhý oltár, aby uznal Boží dar pokánia. Tento oltár vyjadruje, ako prehlbujeme svoj vzťah s Bohom, aby sme ho po zhrešení obnovili.

Abrahám postavil svoj tretí oltár čisto na oslavu Boha. Tento oltár vyjadruje našu schopnosť opustiť svoj zmysel pre nezávislé ja a spojiť sa s Ním.

Celá realita plne dosiahne túto úroveň Božieho vedomia až v Mesiášskej ére, ale naše uvedomenie si tejto skutočnosti poháňa našu túžbu po nej a Boh nielen urýchli jej príchod úmerne našej túžbe po nej, ale hovorí, že ju urýchľujeme my.

Najnovšie príspevky