Referenčný bod

11 DECEMBRA 2022
Písmo hovorí: “Postavil si dom a pre svoj dobytok urobil ovčince.” (Gn 33:17)

Pre svoje pravé ja a svoje skutočné priority postavil Jakub bezpečný „domov“ so základmi; pre svoje hmotné statky a iné periférne prvky svojho života si vystačil s minimálnym “ovčincom”.

Podstatu tohto verša krásne vysvetľuje svedectvo rabína Yosefa:
Keď mal štyri roky, spýtal sa svojho otca: “Prečo Boh stvoril ľudí s dvoma očami? Prečo nie s jedným okom, tak ako sme dostali jeden nos a jedny ústa?”

“Poznáš abecedu?” spýtal sa ho otec

“Áno.”

“Potom vieš, že existujú dve veľmi podobné hebrejské písmená, Shin a Sin. Poznáš rozdiel medzi nimi?”

“Shin má bodku na pravej strane, Sin na ľavej,” odpovedal budúci rabín.

Otec mu povedal: “Sú veci, na ktoré sa treba pozerať pravým okom, s láskou a empatiou, a na veci, na ktoré sa treba pozerať ľavým okom, s ľahostajnosťou a odstupom. Na prikázanie Pesachu alebo na Veriaceho treba pozerať pravým okom; na cukríky alebo hračky sa treba pozerať ľavým.”

Najnovšie príspevky