Reštartuj

8 SEPTEMBRA 2023
Pretože tvoja budúcnosť nie je pripútaná k tvojej minulosti.

Čas nie je vlak áut zapriahnutých jedno do druhého.

Rok nie je ťahaný predchádzajúcim rokom. Súčasnosť nie je pevne spojená s minulosťou. Budúcnosť nie je zotročená prítomnosti.

Skôr každý rok prichádza čerstvý od svojho Stvoriteľa, rok, ktorý nikdy predtým nebol a ani nemohol byť známy pred jeho príchodom.

Preto vo svojich modlitbách nazývame Rosh Hashana „zrodenie sveta“. Minulosť sa vrátila na svoje miesto, nikdy sa nevráti. S fúkaním na šofar sa obnovuje celé Stvorenie.

Od tohto bodu aj minulosť existuje len vďaka prítomnosti.

Najnovšie príspevky