Robotníci Dňa

5 MÁJA 2024
Namiesto divotvorcu buď robotníkom dňa. Premeň niekoho šero na jasný deň.

Možno nie sme divotvorcovia, ale sme robotníci dňa.

Teraz je noc; tma sa zdá byť večná.

Musíme urobiť to, čo je v našich silách a dôverovať jednoduchou vierou, že naša práca premení tmu na deň.

Najnovšie príspevky