Rozhodnutia

12 JÚLA 2023
Pre väčšinu dnes neexistuje nič také ako jednoduchá morálna voľba. Veriaci v Krista sa riadi zlatým pravidlom.

Dt 30:15-19: Hľa, dnes som pred teba postavil život a dobro, smrť a zlo…Vyber si dobro. 

Boh kladie tvoju ruku na správnu voľbu a hovorí: “Tu si vyber toto.”

Boh ťa dal na túto zem, aby si sa rozhodoval a nestálo by to za to, keby to občas nebolo ťažké.

Čo je na tom ťažké? Že len ak sa rozhodneš držať sa späť a pozrieť sa hlbšie, vo väčšom meradle, podľa Božích skutočných hodnôt, môžeš zistiť, ktorá cesta vedie k Životu.

A akonáhle sa tak rozhodneš, Božie svetlo ti príde na pomoc a ukáže ti cestu.

To je tvoja slobodná voľba: zastaviť sa a pozrieť sa hlbšie.

Najnovšie príspevky