Rozmanitosť a Sila

2 MARCA 2022
Keď nájdeš niekoho iného ako si ty, hľadaj to, čo ti chýba.

Neexistujú slabí ľudia, ani ľudia, ktorí sú pre spoločnosť záťažou. A určite nie bezcenní ľudia.

Existuje len veľa rôznych druhov ľudí, z ktorých každý má svoj vlastný, jedinečný prínos.

A to je dobre.

Pretože nekonečná rozmanitosť je znakom hlbokej základnej jednoty.

A jednota je sila.

Najnovšie príspevky