Rôznorodosť

28 MARCA 2024
Boh je v rozdieloch.

Iba od Toho, ktorý nie je ani voda, ani oheň, môžu pochádzať oceány aj hviezdy;

Od Toho, ktorý nie je ani veľký, ani malý, môže pochádzať modrá veľryba aj komár;

Od Toho, ktorý nie je svetlom ani tmou
môžu pochádzať oči jastraba aj uši netopiera,
lesknúca sa dravosť v oku leoparda,
nežná starostlivosť mocného orla o jej orlíčatá,
ticho a hluk,
ničenie a obnova,
poriadok a chaos

– všetko v rovnakom okamihu, všetko v rámci jedinej bytosti.

Musíme zachovať rozmanitosť nášho sveta a jeden druhého, pretože v tejto rozmanitosti je vyjadrené najhlbšie tajomstvo Boha.

Najnovšie príspevky