Rusko – Ukrajinská Vojna

25 FEBRUÁRA 2022
AKTUALIZOVANÉ. V minulých dňoch bol celý civilizovaný svet zhrozený správou o Ruskej invázii v Ukrajine. Aký do očí bijúci je podvod OSN, ktorá sa už od čias Veľkej Vojny (rozumej 1.svetovej vojny) vydáva za ochrancu mieru vo svete, zavádzajúc obyvateľov obývaného sveta tvrdením, že jej cieľom je predísť vojnám ako tej, ktorá viedla k jej vzniku. Zatiaľ zakaždým zlyhala a je jasné, že zámer jej vzniku je úplne iný, než sa ľuďom nahovára.

Akú ochranu sveta pred vojnami OSN skutočne vykonáva, dokazuje aj fakt, že dovolí, aby sa Člen bezpečnostnej Rady OSN, ktorým Rusko je, navyše čoby jedna z krajín tzv.“Big Five” – onej Veľkej Päťky národov s právom VETA vrámci OSN,  napadol svojho suseda – tiež člena OSN. Ježiš učil, že Satanovo kráľovstvo je rozdelené a neobstojí, však?

Späť k vojne a pozor! Ježiš nás neučí NESÚDIŤ NIČ PREDČASNE.

Čo tým chcem povedať? Nuž to, že čo sa týka vojny na Ukrajine, každý obviňuje Putina. Iste, to, pre čo sa rozhdool je ohavné a jeho skutky už čaká odplata hodná Boha. Ja ho vôbec neospravedlňujem, lebo slobodnú voľbu nevraždiť tu mal a on sám sa rozhodol inak. Ale zamysli sa: Čo ak je pozornosť sveta sústredená na Putina iba preto, aby sa zakryla iná, omnoho dôležitejšia skutočnosť a možno pravý “objednávateľ” vojny? Globalisti vždy využívali a využívajú svetové, aj národné krízy na presadenie svojich cieľov a zámerov. Čo ak ide o rovnaký zámer aj tu?

Uvedom si však, že aj v tejto vojne, rovnako ako každej predošlej, sme svedkami naplnenia biblického proroctva, starého vyše 2650 rokov! Znova a znova nám Boh dáva jasné znamenia, že to my sme generáciou posledných čias, t.j.generáciou, ktorá zažije Jeho druhý Príchod na zem. Je jasné, že aj táto vojna JE proroctvom Písma. Boh sám ju skrze Proroka Daniela opisuje v obraze, ktorým prorokoval nástup globalizmu a jeho pôsobenie v čase tesne pred druhým Príchodom Ježiša Krista na zem a povedal to takto:

OJB Verzia: Dan 7,5: A hľa, iné zviera, druhé, ako medveď, na jednej strane bol zdvihnutýtri rebrá boli v jeho tlame medzi jeho zubami; a bolo mu povedané: Hore sa, zožer veľa mäsa!  

Autorizovaná KJV: A hľa, iná šelma, druhá, podobná medveďovi, a zdvihla sa na jednej strane a mala tri rebrá v tlame medzi zubami; a povedali jej takto: Vstaň, zoži veľa mäso.

KJV: A hľa, iná šelma, druhá, podobná medveďovi, a zdvihla sa na jednej strane a mala tri rebrá v tlame medzi zubami, a povedali jej takto: Vstaň, požer veľa mäsa.

NIV: A predo mnou bolo druhé zviera, ktoré vyzeralo ako medveď. Bol zdvihnutý na jednej zo svojich strán a medzi zubami mal v ústach tri rebrá. Bolo mu povedané: ‚Vstaň a najedz sa dosýta mäsa!‘

Vysvetlenie:

Medveď je oficiálnym, štátnym symbolom Ruska. To vie každý už celé desaťročia a Písmo nám zjavuje, odkiaľ tento znak skutočne Ruska pochádza. Proroctvo v každej verzii Písma hovorí jasne, že tento medveď “na jednej strane bol zdvihnutý, alebo že sa “zdvihol na jednej strane”, alebo že “bol zdvihnutý na jednej zo svojich strán“.

Ukrajina je bývala Sovietska republika – jedna zo “strán” Ruska. A Boh už pred vyše 2650 rokmi prorokoval že medveď sa na jednej zo svojich strán postaví. Postaviť sa znamená “povýšiť sa”, “vzbúriť sa” proti niekomu, napr. bývalému spojencovi. A presne to sa pred dvoma dňami stalo.

To ale nie je všetko, lebo Božie Slovo v proroctve o tejto vojne, zjavuje čosi dôležité, keď hovorí: “a povedali jej takto: Hore sa, zožer veľa mäsa!”

Už ti dochádza? NIEKTO povedal medveďovi: “Hore sa, zožer veľa mäsa!” A Boh to nebol, lebo vraždenie nevinných nie je Božia vôľa, ani spôsob vlády. Je možné, že to boli jeho spojenci v NATO? Alebo OSN, čoby predvoj Jednotnej Svetovej Vlády Antikrista – Bohom prorokovaného diktátora, po ktorom volajú globalisti už niekoľko rokov? Odpoveď prenechám na teba. Skúmaj Písma a nájdeš ju.

Navyše sa zdá, že ruský prezident iba čistí Rusko od USA tajných laboratórií:

Zamysli sa nad týmto: Keď chceš deťom vziať dudlík, zatrasieš pred nimi hrkálkou, však? A čo iné tu asi s obyvateľstvom sveta robia vlády, ktoré majú medzi sebou uzavreté vzájomné zmluvy, dohody, oné “aliancie” – “pakty”?

Uvedom si ale, že ak ti vezmú “dudlík”- ak ti je vzatý pokoj duše hlukom vojny, si volaný rozprávať – VOLAŤ K BOHU! Volaj k Najvyššiemu Zákonodarcovi, Tomu, ktorý JEDINÝ dosadzuje aj zosadzuje kráľov.

Je jasné, že Boh neklamal v ani najmenšom detaile:

My naozaj žijeme v posledných časoch a my sme skutočne generáciou, ktorá zažije všetko, o čom Ježiš prorokoval, že sa má stať pred Jeho druhým Príchodom na svet.

Vojna nie je Božia vôľa, ani Boží spôsob vlády, ani len riešenia konfliktov nie. Toto je typické pre skazených a bezbožných a keďže aj im dal Boh slobodnú vôľu, musí ju rešpektovať aj v prípade, že hynú nevinní. História sa už znova opakuje, ale už to dlho trvať nebude.

VEDZ VŠAK, ŽE BOH NÁS ANI TU NENECHAL BEZ POMOCI!

Rusko – Ukrajinská vojna nie je posledná. Je len jednou z tých, o ktorých Kristus prorokoval ako o “začiatku útrap”. Pred nami je oveľa hrozivejšia, tretia svetová vojna, prorokovaná ako Trúbenie Šiestej Poľnice knihy Zjavenie.

Ak sa chceš o proroctvách posledných čias dozvedieť viac, ponúkam ti náš kurz Pochopenie Konca Čias.

Najnovšie príspevky