S jedným srdcom

19 JANUÁRA 2022
My nie sme mnohí, ktorí sme Jeden. Sme Jeden, Ktorý je mnohí.

Keď faraón a celá jeho armáda prenasledovali Deti Izraela, Zákon píše len to, že „faraón sa priblížil“. Prišli teda s jedným srdcom, akoby boli jedinou osobou.

Najprv srdce, potom človek. Ich srdcia boli poháňané rovnakou chamtivosťou, takže sa správali ako jediný človek.

Keď Deti Izraela táborili pred vrchom Sinaj, a Zákon sa vzťahoval na celý národ v jednotnom čísle – na rozdiel od všetkých ostatných táborov, Deti Izraela tam kempovali ako jeden človek, s jedným srdcom.

Najprv človek, potom srdce.

My sme skutočne jediná bytosť. A keď sú naše srdcia pripravené prijať Božie Slovo, konáme rovnako.

Najnovšie príspevky