Sabat a Božia Myseľ

2 FEBRUÁRA 2024
Počas šiestich dní Boh slovom tvoril nebo a zem. Na siedmy deň sa znovu vráti k premýšľaniu.

Za šesť dní Boh stvoril nebesia a zem a na siedmy deň odpočíval.

Ale keď Boh odpočíva, ako existuje nebo a zem?

Aká sila drží molekuly na ich miestach, elektróny v ich obaloch? Akým spôsobom vôbec existuje nejaká forma alebo hmota?

Šesť dní Boh svojím slovom podporuje stvorenie neba a zeme a na siedmy deň to spočíva v Jeho myšlienkach.

Počas šiestich dní, keď hovoríš slová iným mimo seba, Stvoriteľ vytvára vesmír, v ktorom každé stvorenie cíti, že je mimo Neho.

Ale ak budeš počas sabatu iba počúvať, vnímať a spoznávať, objavíš vesmír spôsobom, akým sa nachádza v mysli svojho Stvoriteľa.

Najnovšie príspevky