Sebapoznanie

29 DECEMBRA 2021
Mnohokrát som svedkom výpovedí, ktoré zjavujú, že veriaci je naozaj pod vplyvom démonov. Alebo že jeho myseľ je naozaj obsadená zlými duchmi, lebo im to človek dovolil sám. Kto číta, nech pochopí.

Ktokoľvek nemôže byť aktívny, keď by mal byť aktívny, a tichý, keď by mal byť tichý; ktokoľvek je mimo sebakontroly a plný myšlienok a zmätku; ktokoľvek pracuje bez akéhokoľvek výsledku; ktokoľvek sa učí a nikdy nie je schopný nič sa naučiť – dospieť k výsledku; kto nemôže cez deň pracovať a v noci sníva bludy, kto je nepokojný, hysterický a váhavý; kto nemôže byť bdelý, sústredený a dôsledný; kto si nemôže pamätať veci; a kto je nevysvetliteľne ustráchaný, frustrovaný a zmätený, trpí aktivitou zlých duchov v jeho mysli a vecami, ktoré človek nepozná.

Musíš prestať byť komplicom démonov, ktorí ťa obťažujú a získať svoju myseľ späť.

Najnovšie príspevky