Sila Skromnosti

2 JÚLA 2023
Balák potom odviedol Baláma na tretie miesto a myslel si, že pre Baláma bude možno ľahšie odtiaľ prekliať židovský ľud.

Balám sa ich chystal prekliať, ale potom uvidel, ako Židia táborili: Po prvé, boli organizovaní kmeňmi, čo bolo možné len preto, že boli verní vo svojich manželstvách. Po druhé, postavili tábor tak, aby sa nikto nemohol náhodne pozrieť do stanu inej rodiny. Pozornosť židovského ľudu venovaná detailom v ich skromnom správaní tak zapôsobila na Baláma, že sa rozhodol sám od seba požehnať, a nie prekliať.

Nm 24:5: Balaam povedal: Aké dobré sú tvoje stany, Jakub, tvoje tábory, Izrael. 

Poučením pre nás je, že si nikdy nesmieme myslieť, že je dôležité zaoberať sa len „väčšími“ problémami skromnosti a intimity, ale že môžeme byť laxní v súvislosti s „menšími“, „nevinnými“ detailmi. Aj tie najmenšie detaily sú dôležité – natoľko dôležité, aby dokázali premeniť kliatbu na požehnanie (alebo prekliatu situáciu na požehnanú).

Aby sme si nemysleli, že táto ostražitosť voči detailom skromnosti je potrebná len v našom každodennom správaní, ale nie v dočasných situáciách (napríklad keď sme na dovolenke), vidíme, že obrovská sila aj tých najmenších detailov skromného správania sa prejavila, keď naši predkovia žili v stanoch, svojich dočasných domovoch v púšti.

Najnovšie príspevky