Skrývam sa

30 SEPTEMBRA 2022
Kde sa Boh skrýva, tam Ho treba hľadať.

Sú chvíle, keď sa Boh ukazuje vo všetkom, čo sa ti deje.

Potom sú chvíle, keď sa Boh skrýva vo všetkom, čo sa ti deje.

Ale On je tam vždy.

Len sú chvíle, keď stojíš v Jeho svetle, a inokedy stojíš v Jeho tieni.

A časy, keď nemáš svetlo, ani tieň. Ani žiadne meno. Nič, čo by si mohol opísať alebo vedieť.

Len “ja.”

…a ja, v ten deň skryjem svoju tvár… (Dt 31:18)

Ako v: “Som tu vo vás, keď si cez toto všetko nájdete svoju vlastnú cestu.”

Aby si našiel svoje vlastné „ja“. A tvoje „ja“ nájde svoje „ja“.

A ani jeden sa už nikdy nebude skrývať pred tým druhým.

Najnovšie príspevky