Skutočná Odmena

1 AUGUSTA 2023
Mojžiš povedal ľudu Izraela, že ak budú pozorne vykonávať všetky Božie prikázania, dokonca aj tie zdanlivo nepatrné, Boh im poskytne všetky materiálne prostriedky, ktoré budú potrebovať na naplnenie Jeho vôle.

Dt 7:12: Mojžiš povedal židovskému ľudu: „Ak budete dbať na Božie nariadenia, zachovávajte ich a plňte ich. . . . “

Ak by nás Boh obdaroval svojou dobrotou, aj keď si to nezaslúžime, neurobil by nám žiadnu láskavosť.

  1. Po prvé, cítili by sme sa ako malé deti, ktorých rodičia prehliadajú ich infantilné správanie, pretože od nich nemožno očakávať správanie dospelých.
  2. Ešte horšie je, že by to podkopalo našu vieru v Božiu spravodlivosť. Žili by sme tak životy hanby a zmätku.

Odmeny za zachovávanie Božích prikázaní sú také veľké, že sú neúmerné úsiliu, potrebnému na ich splnenie.

Napriek tomu z vyššie uvedených dôvodov Boh spravil ich odmenu závislou od nášho úsilia a udelenie ich nekonečnej odmeny závislou od úsilia, ktoré špecificky odráža ich nekonečnú, neobmedzenú povahu.

Preto sa musíme postarať o to, aby sme plnili zdanlivo menej dôležité prikázania s rovnakou oddanosťou, s akou plníme tie zdanlivo dôležitejšie. To zjavuje, že pre nás nie je dôležité naše vlastné hodnotenie toho, ktoré sú dôležité. Dôležitý je Boh, ktorý chce, aby sme tieto prikázania dodržiavali. Boh nám potom udeľuje svoju dobrotu nad rámec prísneho príkazu toho, čo sme si zaslúžili.

Najnovšie príspevky