Skutočná vec je teraz

12 AUGUSTA 2022
Dnes, vo chvíli tohto prikázania teraz, Ja, len Ja, mimo akéhokoľvek mena alebo definície, sa s tebou spájam.

Dt 6,6: A tieto slová, ktorými sa s tebou dnes spájam… 

Každý deň by tieto slová mali byť pre teba rovnako nové, ako keby boli dané dnes.

Ako môže byť to isté prikázanie, ktoré si robil včera, pre teba dnes nové? Tie isté slová Zákona, ako keby si ich nikdy predtým nepoznal? Rovnaká modlitba, ako keby si ju nikdy predtým nepovedal?

Prostredníctvom jednoduchej meditácie o tom, čo sa deje, keď robíš prikázanie, keď študuješ tieto slová, keď si vylievaš srdce vo svojej modlitbe.

Zamysli sa nad tým, že celý vesmír je len zábleskom nekonečného svetla Boha. Napriek tomu v tomto prikázaní “držíš vo svojich rukách” samotného Stvoriteľa. Keď sa naučíš Jeho Zákon, tvoja duša sa spojí s Jeho samotnou podstatou. Vo svojej modlitbe ste ty a On sami ako jeden.

Nezáleží na tom, že nič necítiš, že nie si prebudený do slávy tohto okamihu, že fyzické telo ti nedovoľuje vnímať realitu takú, aká je. Jedného dňa teraz uvidíš tento moment z miesta ďaleko za týmto drsným svetom.

Ale potom to bude len spomienka, suvenír.

Teraz máš to pravé.

Pretože, hovorí Boh, dnes, vo chvíli tohto prikázania teraz: Ja, len Ja, mimo akéhokoľvek mena alebo definície, sa spájam s tebou.

A taká chvíľa je chvíľou mimo čas.

Najnovšie príspevky