Slová zvnútra

24 AUGUSTA 2022
Hovor zo srdca a tvoje slová sa stanú skutočnosťou.

Je súcitný; takže aj ty by si mal mať súcit. Svojim stvoreniam poskytuje život a láskavosť; ty by si mal urobiť to isté.

Dt 11:22;kráčať po všetkých Jeho cestách… 

A čo reč?

Božia reč nie je artefaktom hlasiviek alebo úst. Jeho slová sú balíčky božskej energie, vyjadrenia Jeho podstaty a bytia.

Boh hovorí a vzniká celý vesmír.

Ako môžeš byť ako Boh vo svojej reči?

Môžeš hovoriť zo srdca.

Pretože, slová, ktoré pochádzajú z tvojho srdca, vstupujú do sŕdc iných.

A keď už tam sú, majú svoj účinok, takže srdce, do ktorého vstúpili, sa nemôže nepohnúť.

Hovor zo srdca a tvoje slová sa stanú skutočnosťou.

Môže vzniknúť úplne nový vesmír.

Najnovšie príspevky