Spása2018-12-30T20:49:02+01:00

Spása

Kozmická dráma slobodnej voľby

04.12.2023|

Jakub sa napokon vrátil k svojmu otcovi Izákovi v Hebrone. Biblia potom zaznamenáva smrť Izáka a potom uvádza Ezauových potomkov. Po Ezauovej smrti nemohli jeho potomkovia založiť stabilnú monarchiu, ale museli pozvať cudzích kráľov, aby udržali poriadok medzi rodmi, ktoré z [...]

Stály Zdroj

03.12.2023|

Čím ďalej sa chceš dostať, tým hlbšie musíš kopať. Čím si hlbšie, tým si vyššie. Iba čistá voda dokáže očistiť. Iba Pravda dokáže posvätiť. Čím ďalej si tú vodu chceš vziať so sebou, tým hlbší musí byť tvoj prameň. Tí, ktorí [...]

Vyhradený Obsah

02.12.2023|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Koncentrát Pravdy

02.12.2023|

Biblia: Čistá Božia múdrosť. Nič pridané. Nič odobraté. Táto Biblia, ktorú sme dostali, nie je zo sveta, ani nie je pre ňu niečo cudzie. Je to skôr skrytá esencia, prvotná myšlienka, z ktorej vychádza celý vesmír a každá vec v ňom. [...]

Udržiavať Sústredenie

01.12.2023|

Ezau ponúkol, že odprevadí Jakuba a jeho rodinu do Kanaánu, ale Jakub priazeň odmietol a sľúbil, že navštívi Ezaua v jeho dome na vrchu Sei’ir. Gn 33:14: Jakub povedal Ezauovi:Nech, prosím, môj pán, nech ide predo mnou, jeho sluhom. . . [...]

Vyhradený Obsah

30.11.2023|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Otázky plné Viery

30.11.2023|

Najťažšie otázky prichádzajú od tých s najsilnejšou vierou. Vierou sa neučíš. Učíš sa kladením otázok, spochybňovaním, opätovným skúmaním všetkého, čomu si kedy veril. A predsa, toto všetko je vecou viery - viery, že existuje pravda, ktorú treba nájsť. Je to ďalší [...]

Tri Lásky

29.11.2023|

Tri lásky sú jedna: Tvoj ľud, Tóra a Boh. Keď rabín prijal plášť vedenia, toto bola jeho „prijímacia reč“: Sú tri lásky: Láska k Bohu. Láska k Božiemu Slovu - Zákonu a Láska k tvojmu ľudu, Izraelu a tvojmu spoluveriacemu spoluobčanovi. [...]

Go to Top