Spln

24 MARCA 2023
Mesiac spieva: Urob sa malým a budeš veľký. Urob sa veľkým a budeš malý.

Čo sa môžeme naučiť z cyklu mesiaca, ako stále rastie a ubúda a znova pribúda?

Že čas malosti je fázou dosiahnutia veľkosti;
A čas veľkosti je čas, aby si sa opäť stal malým.

Lebo v malosti je sila prijímať
a v prijímaní spočíva sila stať sa veľkým.

Aby veľkosť pretrvala len vďaka svojej sile vrátiť sa k malosti a znova prijímať.

Najnovšie príspevky