Spoľahlivá láska

10 MÁJA 2024
Ak by bola láska vždy vrátená v naturáliách, nikdy by nebola bezpodmienečná.

Jedno židovské príslovie hovorí:

“Vtiahni ich hrubými povrazmi lásky. Možno ich priblížiš k Tóre a Bohu. A ak nie, nestratil si prikázanie lásky.”

Nemožno zachrániť všetkých, lebo majú slobodnú vôľu a väčšina zachránená byť nechce. Iní to síce hovoria, ale v čase skúšky odpadajú. Kto nemiluje seba.obetavo, zlyhá. Sklame ako pokazený luk. Takto vidíme, že naša ľudská láska môže zlyhať a my musíme vedieť, že môže zlyhať.

Lebo ak by láska bola vždy opätovaná, nikdy by neexistovala bezpodmienečná láska.

Ale ak si spravil všetko pre spásu blížneho a od odmietol, zaprel, zavrhol, či zaostal, urobil si svoju časť, prejavil si lásku.

A aká je odmena prikázania lásky, keď človek túto prijme?

Že teraz stúpate obaja vyššie a Boh, Ktorý je sebaobetavá Láska získal ďalšie okno, cez ktoré môže svietiť do tohto sveta.

Najnovšie príspevky