Spoliehaj sa na Božiu Prozreteľnosť

26 NOVEMBRA 2021
Kto má sluch, nech počúva, a kto číta nech pochopí…Počas pasenia svojich stád, Jozefovi bratia plánovali, ako sa čo najlepšie zbaviť jeho a hrozby, o ktorej si mysleli, že Jozef predstavuje. A v tom istom čase za nimi Jakub Jozefa poslal.

Gn 37,18: Keď ho zazreli v diaľke, prv, ako sa k nim priblížil, sprisahali sa proti nemu zabiť ho.

Hoci to ani nezamýšľali, ani to nepredvídali, skutky bratov viedli k tomu, že Jozef sa nakoniec dostal k moci a prežila celá Jakubova rodina. Jozefova skúsenosť živo ukazuje, že či si to uvedomujeme alebo nie, všetko, čo sa nám deje, riadi Boh v náš prospech. Nie v prospech zloduchov, ale náš.

Preto je hlúpe a neproduktívne hnevať sa na tých, ktorí sa zdajú, že nám ubližujú.

Tlak nás vždy posúva vpred, nie vzad! Ale na nás je pýtať sa Boha a skúmať, ako nám celá vec slúži pre naše dobro. Hoci ľudia, ktorí nám na prvý pohľad robia zle, hoci je možné, že sa na nás dopúšťajú zločinov a bezpochýb sú za svoje skutky vinní, nemôžu nám urobiť nič,

  1. o čom by Boh nevedel,
  2. čo by On sám nepredvídal,
  3. alebo čo by Boh nedovolil (nie chcel, ale znáša to rovnako, ako my znášame smrad zo žumpy).

Ale my nesmieme zabúdať, že Boh nám s každou skúškou už poslal schopnosť zlu odolať a skúškou nie iba prejsť, ale vyrásť v nej; stať sa duchovne aj ľudsky zrelším, silnejším, schopnejším.

Preto a skôr by sme sa mali od Jozefa učiť. On odplácal bratom zlo láskavosťou a naďalej ich miloval, napriek ich nenávisti voči nemu.

Ak sa ničím a nikým nedáme poštvať k zlobe nenávisti, rozdelenia a vzájomného udávania sa, Boh za nás tento boj o lásku v nás a medzi nami dokončí pre naše dobro. Veď to nie voľby, ale Zvrchovaný, Všemohúci a Jediný Vládca stvorenia – Ježiš dosadzuje aj zosadzuje kráľov a vladárov na zemi:

Dan 4,17: …Najvyšší vládne v kráľovstve človeka a dá ho komukoľvek On chce, aj najpodlejšieho z ľudí nad neho postaví.

Ecce Homo.

Hnevá ťa, že nás predali? Tak stráž svoju dušu veľmi a nestaň sa ako oni: nepredaj svoju dušu tej istej márnosti. Ak naša Spravodlivosť nepresiahne spravodlivosť Zákonníkov a Farizejov našej doby, potom do Božieho Kráľovstva, ktoré sa deň čo deň stále viac približuje, určite nevstúpime.

Nestrať pre chvíľkové potešenie v reštaurácii, či obchode svoju ľudskosť.

Najnovšie príspevky