Spoločensky Relevantné2018-12-30T20:32:47+01:00

Spoločensky Relevantné

Liečenie Duše

08.06.2023|

Liečenie duše je ako liečenie tela: Rozhodujúcim prvým krokom je identifikovať miesto choroby, či už je to spôsobené hrubosťou, sprostosťou a skazenosťou jeho fyzického tela alebo zlyhaním jeho duševných síl, pričom človek má sklony k nežiaducim charakterovým črtám, ako je arogancia [...]

Slnko a Mesiac

07.06.2023|

Čím viac sa pohneme vpred, tým hlbšie pochopíme pravdy za nami. Každý z nás je slnko aj mesiac. Slnko je stále – každý deň vychádza na oblohe tá istá ohnivá guľa. Mesiac sa však neustále mení – jedného dňa je celý, [...]

Počúvanie Hlasu

06.06.2023|

Po ukončení správy o obetiach kniežat Tóra opisuje, ako Boh hovoril s Mojžišom vo Svätostánku. Mojžiš počul Boží hlas tak hlasno, ako ho bolo počuť na vrchu Sinaj, ale zvuk sa zázračne zastavil pri vchode do Stanu Stretávania; tak to nikto [...]

Nie o Niečom

05.06.2023|

Všetko, čo vidíš, je metafora. Všetko ukazuje vyššie. Ľudia si myslia, že Biblia je o niečom: že má vysvetliť náš svet, čo sa stalo a čo sa stane, kam ktorá vec patrí a čo s ňou robiť. Svojím spôsobom je to [...]

Vyhradený Obsah

04.06.2023|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Božie Slovo Robí Svet Živým

04.06.2023|

Božie Slovo potom uvádza obetu každého kmeňového princa. Nm 7:43: Obetný dar šiesteho kniežaťa pozostával z jednej striebornej misky s hmotnosťou 130 šekelov. . . Kniežatá prinášali dva druhy obiet: predmety (strieborné a zlaté nádoby, múku, olej a kadidlo) a zvieratá [...]

Kto má Správne Zmýšľanie?

03.06.2023|

Boh potom poučil Mojžiša o zákonoch týkajúcich sa ženy, podozrivej z cudzoložstva. Ak má manžel dôvod podozrievať svoju manželku z cudzoložstva, mal by s ňou najprv súkromne túto záležitosť otvoriť; ak jej skutky budú v ňom naďalej vzbudzovať podozrenie, môže ju [...]

Go to Top