Stály Zdroj

3 DECEMBRA 2023

Čím ďalej sa chceš dostať, tým hlbšie musíš kopať.
Čím si hlbšie, tým si vyššie.

Iba čistá voda dokáže očistiť. Iba Pravda dokáže posvätiť.

Čím ďalej si tú vodu chceš vziať so sebou, tým hlbší musí byť tvoj prameň.

Tí, ktorí sa chcú dostať až do samotného vonkajšku a osvietiť a očistiť to miesto, musia načrieť hlboko do Zdroja pravdy.

Najnovšie príspevky