Strach je Hriech

29 JANUÁRA 2022
Ale pre zbabelcov a tých bez viery, pre tých, ktorí sa stali podlými a vrahmi, pre sexuálne nemorálnych a čarodejníkov, modlárov a všetkých luhárov, je podiel v Jazere horiacom ohňom a sírou; čo je Druhá Smrť.

Pretože žijeme v časoch, ktoré sú čoraz neistejšie a nebezpečnejšie, strach je realitou, ktorej budeme onedlho čeliť všetci. Je najvyšší čas uvedomiť si, že strach je prvým hriechom v zozname tých, ktorí budú hodení do Ohnivého jazera: Ale pre zbabelcov a tých bez viery, pre tých, ktorí sa stali podlými a vrahmi, pre sexuálne nemorálnych a čarodejníkov, modlárov a všetkých luhárov, je podiel v Jazere horiacom ohňom a sírou; čo je Druhá Smrť.(Zjv 21:8)

Akokoľvek sú vrahovia, sexuálne nemorálni a čarodejníci zlí, všimni si, že Boh stavia na prvé miesto zbabelých a neveriacich. Všimni si Jánove slová: „Ale tí zbabelí a bez viery…“ Prečo sú strach a nedostatok viery v Božích očiach prominentné hriechy?

Kde je dôkaz, že strach a nedostatok viery sú hriechy? Všimni si Nehemiášove slová:

Neh 6,10-14: Potom som prišiel do domu Šemajáša, syna Delaiáša, syna Mehetavela, ktorý ktorý bol uväznený; a on povedal: Stretnime sa spolu v Božom dome, v Chráme, a zavrime dvere Chrámu, lebo ťa prídu zabiť; áno, dnes večer ťa prídu zabiť. A povedal som: Či má utiecť taký človek, ako som ja? A kto je tam, že súc taký, aký som, by šiel do Chrámu, aby si zachránil život? Nepôjdem dnu. A hľa, videl som, že ho neposlal Boh; ale že vyslovil toto proroctvo proti mne, pretože ho Tobiáš a Sanabalat najali. Preto bol najatý, aby som sa bál a urobil to a zhrešil, a aby mi dali zlé meno, aby ma zdiskreditovali. Pamätaj, Bože môj, na Tobiáša a na Sanabalata podľa týchto ich skutkov a tiež na prorokyňu Noadiu a zvyšok prorokov, ktorí by ma radi zastrašili.

Nehemiáš označuje strach za hriech a Pavol hovorí to isté o nevere:

Rim 14:23: Ale v človeku, ktorý pochybuje, v takom je nájdená vina, odsúdenie, ak je, lebo to nebolo z viery. A všetko, čo nie je z viery, je hriech. Aj nedostatok viery je hriech.

Prečo sú teda na začiatku zoznamu v Zjavení 21:8? A prečo je z tých dvoch na prvom mieste strach? Nový Živý Preklad (vydanie z roku 1996) poskytuje odpoveď na túto otázku preložením úvodných slov verša ako: „Ale zbabelci, ktorí sa odo mňa odvracajú…“ A toto je fakt. Zbabelci v strachu utekajú z bitky a prejavujú nelojálnosť svojmu kráľovi. V duchovnej oblasti títo povyšujú svoj vlastný záujem nad všetko, vrátane Boha.

Strach porušuje prvé prikázanie tým, že nedáva Bohu prednosť, ktorú si vyžaduje. Nie je teda prekvapujúce, že prvý uvedený hriech je ten, ktorý tak priamo porušuje prvé veľké prikázanie. Ale Ján nehovorí o prirodzenom strachu a bojazlivosti; je to zbabelosť, ktorá si v poslednom prípade vyberá seba a osobné “bezpečie” pred Kristom.

Ján zjavuje kľúčový problém strachu – tým je konečná reakcia, a tou je odmietnutie Boha v prospech svojho egoistického “ja”.

Ak chceš namiesto nezmyselného strachu silu viery a bezpečie v Bohu, poslúchni Kristov príkaz byť Znovuzrodený.

Najnovšie príspevky