Stratené duše

2 JÚNA 2022

 Nebude pátrať, či je to dobré alebo zlé, ani to nezmení; a ak ho vôbec nahradí, potom aj ono aj jeho náhrada budú sväté; nebude vykúpená. (Lv 27:33)

Každej duši je zverené poslanie, ktoré je jedinečné pre ňu samotnú, a sú jej udelené špecifické schopnosti, talenty a zdroje potrebné na to, aby vynikla vo svojej pridelenej úlohe. Každá z nich si musí dávať veľký pozor, aby sa nestala jednou z tých stratených duší, ktoré nešťastne blúdia životom a snažiac sa pracovať v každej oblasti života okrem tej, ktorá je skutočne a neodmysliteľne ich vlastná.

Najnovšie príspevky