Strážcovia Mesta

21 SEPTEMBRA 2022
V dnešných časoch až pričasto počúvame sťažnosti na to, akí sú mnohí neschopní sa pozviechať z problémov, stresovaní, depresívni, až suicidálni. Príčinou je, že svoje mesto nestrážia.

Boh nám v Zákone prikazuje “strážiť svoju dušu veľmi” a “ustanoviť strážcov a dozorcov, sudcov aj šerifov” a to vo všetkých kmeňoch Božieho ľudu.

Dt 16:18: Sudcov a strážcov (šerifov) ustanovíš vo všetkých tvojich bránach, ktoré ti dáva Pán, tvoj Boh, v rámci všetkých tvojich kmeňov: a budú súdiť Ľud spravodlivo.

Na osobnej úrovni sa „tvoje brány“ vzťahujú na sedem zmyslových brán malého mesta, ktorým je ľudské telo, jeho sedem bodov kontaktu s vonkajším svetom.

Boh tu svojmu ľudu prikazuje ustanoviť nad očami, ušami, nozdrami a ústami mentálnych „sudcov a strážcov zákona“, aby posudzovali, vážili a filtrovali žiadúce a konštruktívne podnety od negatívnych a deštruktívnych.

Tými sudcami sú Božie zákony a nariadenia, podľa ktorých sa každý člen Božej domácnosti má správať a na základe tohto Zákona má všetko, čo do jeho vnútra vstupuje aj posudzovať.

Ak to človek nerobí, ak “nestráži svoju dušu veľmi” ako Boh prikázal, veľmi rýchlo sa do mesta dostanú buriči, zlodeji a vrahovia a mesto rozvrátia znútra a zruinujú ho. A naopak, ak to robí, následkom je spavodlivosť a pokoj.

A ako je to s tebou? Máš ustanovených sudcov, strážcov a šerifov tvojho mesta?

Máš v každej z brán sudcov a “šerifov”, ktorí zabezpečujú bezpečnosť mesta a jeho obyvateľov?

Strážiš svoju dušu tak veľmi, ako Pán prikázal?

Najnovšie príspevky