Štúdium Slova2018-12-30T20:52:18+01:00

Štúdium Slova

Prikázanie Čestnosti a Úprimnosti

26.05.2022|

V jedom zo svojich žalmov Dávid opisuje človeka, v ktorom niet vôbec žiadnej falošnej cesty, žiadnych pretvárok, žiadneho klamstva, žiadnych klebiet, ľstivosti ani pokrytectva. Nevytvára prázdne priateľstvá, ani nevyslovuje márne komplimenty. Jeho srdce, ruka a jazyk sú vo viere a praktizovaní [...]

Kým sa chváliš?

25.05.2022|

O nás... Niet nikoho, na koho by sme mohli byť pyšní. Kto sa chváli, nech sa chváli v Kristovi, t.j.že je Kristov (viď 1Kor 1:31). Na sebe musíme tvrdo pracovať. S trpezlivosťou a priateľskosťou môžeme s Božou pomocou zvíťaziť vo všetkom. [...]

Žiaden Súkromný Výklad!

24.05.2022|

Štyri evanjeliá nám poskytujú základ pre pochopenie mnohých aspektov kresťanstva. A život Ježiša Krista nám ukazuje, ako máme žiť. Jeho učenie rozširuje a dáva ducha zjavenia Boha v Starej zmluve. V proroctve na Olivovej Hore Ježiš stavia rámec, na ktorom môžeme porozumieť [...]

Svetlo

23.05.2022|

V skutočnosti nie je potrebné meniť svet. Každá vec má svoje miesto a na tom mieste je to dobré. Všetko, čo potrebujeme, je trochu svetla, aby sme vedeli, kam ktorá vec patrí. Zákon je svetlo. Prečo sa Boží Zákon porovnáva so [...]

Vnútorný Hlas

22.05.2022|

Vo vnútri slov je príbeh. Vo vnútri príbehu je myšlienka. Vo vnútri myšlienky je veľké svetlo, Vo vnútri svetla je Boh. Existuje vonkajší svet a existuje vnútorný svet. Čo ako hlboko prenikneš, čo ako vysoko dosiahneš, vo vnútri vždy niečo dýcha. [...]

Ilúzia zlyhania

21.05.2022|

Život bol stvorený, aby ťa niesol vyššie a vyššie. Nič, čo môžeš urobiť, to nemôže zastaviť. Život na tejto zemi stojí za to – každý jeho okamih. Naozaj: Oplaci še žic! Nie je možné, aby ti Boh vdýchol život, a napriek [...]

Odraz nahor

20.05.2022|

Pád je Nebeský spôsob, ktorý ti umožní povzniesť sa neporovnateľne vyššie. Noc prichádza pred dňom, bolesť pred potešením, zmätok pred múdrosťou. Rovnakým spôsobom bol vytvorený aj tento svet: cesta vpred neexistuje bez prvého kroku späť. Tak je to so všetkými tvormi. [...]

Báť sa Boha a dodržiavať Jeho Prikázania

19.05.2022|

Vláda kráľa Šalamúna je skôr horkosladká. Bol tu, najmúdrejší muž, aký kedy žil, vládol mocnému a bohatému národu v pokoji, no dôkaz, ktorý zbierame z Písma, je, že jeho štyridsaťročná vláda bola predohrou katastrofy. 1Kr 11,42: A čas, keď Šalamún vládol [...]

Go to Top