Štúdium Slova2018-12-30T20:52:18+01:00

Štúdium Slova

Účel Zla

08.12.2023|

Júda presvedčil svojich bratov, aby predali Jozefa ako otroka. Potom poslali Jozefovo rúcho potreté kozou krvou Jakubovi. Jakub bezútešne smútil za Jozefom. Bratia sa potom Júdovi vyhýbali, pretože netrvali na tom, aby vrátili Jozefa Jakubovi. Júda odišiel z Hebronu, oženil sa [...]

Vyhradený Obsah

07.12.2023|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Spoliehanie sa na Božiu prozreteľnosť

07.12.2023|

Počas pasenia svojich stád Jozefovi bratia vymýšľali, ako čo najlepšie odstrániť jeho a hrozbu, o ktorej si mysleli, že predstavuje. Jakub za nimi poslal Jozefa. Gn 37:18: Skôr než sa Jozef dostal k svojim bratom, sprisahali sa proti nemu. Hoci to [...]

Neviditeľné väzenie

06.12.2023|

Nechaj Život odšťaviť z teba to najlepšie. Konečným väzením je, keď ťa Boh zamkne. Nepotrebuje stráže, cely ani kamenné múry. Jednoducho sa rozhodne, že v tomto bode života, hoci máš talent, nenájdeš spôsob, ako ho prejaviť. Hoci máš múdrosť, nie je [...]

Vyhradený Obsah

05.12.2023|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Potreba Duchovných Mentorov

05.12.2023|

Po bezpečnom príchode do Hebronu Jakub prevzal plášť vodcovstva. Jozef zdieľal svoje dva sny s rodinou, jeden, v ktorom sa mu klaňali snopy jeho brata, a druhý, v ktorom sa mu klaňalo slnko, mesiac a jedenásť hviezd. Jozefovi bratia považovali tento drzý prejav [...]

Vyhradený Obsah

04.12.2023|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Kozmická dráma slobodnej voľby

04.12.2023|

Jakub sa napokon vrátil k svojmu otcovi Izákovi v Hebrone. Biblia potom zaznamenáva smrť Izáka a potom uvádza Ezauových potomkov. Po Ezauovej smrti nemohli jeho potomkovia založiť stabilnú monarchiu, ale museli pozvať cudzích kráľov, aby udržali poriadok medzi rodmi, ktoré z [...]

Go to Top