Štúdium Slova2018-12-30T20:52:18+01:00

Štúdium Slova

Nie o Niečom

05.06.2023|

Všetko, čo vidíš, je metafora. Všetko ukazuje vyššie. Ľudia si myslia, že Biblia je o niečom: že má vysvetliť náš svet, čo sa stalo a čo sa stane, kam ktorá vec patrí a čo s ňou robiť. Svojím spôsobom je to [...]

Vyhradený Obsah

04.06.2023|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Božie Slovo Robí Svet Živým

04.06.2023|

Božie Slovo potom uvádza obetu každého kmeňového princa. Nm 7:43: Obetný dar šiesteho kniežaťa pozostával z jednej striebornej misky s hmotnosťou 130 šekelov. . . Kniežatá prinášali dva druhy obiet: predmety (strieborné a zlaté nádoby, múku, olej a kadidlo) a zvieratá [...]

Kto má Správne Zmýšľanie?

03.06.2023|

Boh potom poučil Mojžiša o zákonoch týkajúcich sa ženy, podozrivej z cudzoložstva. Ak má manžel dôvod podozrievať svoju manželku z cudzoložstva, mal by s ňou najprv súkromne túto záležitosť otvoriť; ak jej skutky budú v ňom naďalej vzbudzovať podozrenie, môže ju [...]

Vyhradený Obsah

02.06.2023|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Dom Božieho Slova

02.06.2023|

Dom plný kníh Božieho Slova je domovom Božieho Slova. Nádoba je definovaná svojim obsahom: Džbán s vodou je voda. Debna jabĺk sú jablká. Aj dom je definovaný tým, čo obsahuje. Naplň svoj dom knihami Božieho Slova a tvoj dom sa stane [...]

Vyhradený Obsah

01.06.2023|

Jediný Manoach v Biblii, je Manoach z mesta Tzorah na území kmeňa Dan, otec Samsona, povestného silného muža a dvanásteho sudcu Izraela (Sdc 13:2). Jeho syn, povestný Samson, nebol práve príkladom prekvitajúceho intelektu a krátka a zámerne komická kapitola, ktorú o [...]

Vyhradený Obsah

01.06.2023|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Go to Top