Štúdium Slova2018-12-30T20:52:18+01:00

Štúdium Slova

Povzbudenie Študentov Biblie

29.05.2024|

Po znovuzrodení všetko to začína − štúdiom Biblie. Pasáž knihy Levitikus zvaná "Moje Nariadenia" obsahuje časť nazývanú „Napomenutie“. Po začiatku s obrovskými požehnaniami, ktoré budú udelené ľuďom, keď budú nasledovať Božie zákony a dodržiavať Jeho prikázania, Boh prechádza do Napomenutia, zdôrazňujúceho [...]

Skrotenie Divočiny

29.05.2024|

Ako súčasť odmeny za dodržiavanie Jeho pravidiel Boh nariadil Mojžišovi, aby povedal Božiemu ľudu, že Boh ho ochráni pred divou zverou tým, že odstráni tieto druhy zvierat z ich územia. Lv 26:6: ...a Ja vyženiem divé zvery preč zo Zeme... Aký [...]

Prežívanie Božej Dobroty

28.05.2024|

Boží prísľub materiálneho bohatstva a prosperity závisí najmä od toho, či Boží ľud bude dodržiavať Jeho „pravidlá“, t. j. tie prikázania, pre ktoré neexistuje racionálne vysvetlenie, t.j. ktoré naše ego nedokáže pochopiť. Lv 26:3: Ak budete chodiť v Mojich nariadeniach a [...]

Múdrosť Ducha

27.05.2024|

Svätosť je Božia inteligencia - pochopenie, ktoré človeku ukazuje, aký je malý a akým veľkým sa môže stať.

Hodnota Práce

26.05.2024|

Boh potom naučil Mojžiša zákony o príspevkoch a zákaz účtovať úroky z pôžičiek. Lv 25:36: Neberte od neho úžeru ani nezvyšujte príplatky; ale boj sa svojho Boha; aby tvoj brat žil medzi vami. Medzi investorom, profitujúcim zo svojej investície a veriteľom, profitujúcim [...]

Čí sme otroci?

25.05.2024|

Keďže Boží národ má učiť o spôsoboch Boha zvyšok sveta, Boh svojmu ľudu zakázal predávať sa ako otroci Pohanom. Ak to však Veriaci urobí, predaj je platný, ale jeho blízki príbuzní ho musia pri najbližšej možnej príležitosti vykúpiť späť. Lv 25:55: [...]

Surová Pravda

24.05.2024|

Ako sa človek môže prezliecť, tak pravda môže prísť v protichodných formách. Pravda je jednoduchá: nemá žiadne oblečenie, žiadnu úhľadnú škatuľku, do ktorej by sa zmestil. Ale my nemôžeme pochopiť to, čo nemá krabicu. Bez oblečenia nemôžeme vnímať Pravdu. Takže Pravda [...]

Vyhradený Obsah

23.05.2024|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Go to Top