Štúdium Slova2018-12-30T20:52:18+01:00

Štúdium Slova

Vyhradený Obsah

26.09.2023|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Dozvuky sviatkov

26.09.2023|

Ak dedina nemá deti, ktoré študujú Bibliu, jej obyvateľstvo je vystavené kliatbe ostracizmu, t.j. vylúčenia zo spoločnosti alebo skupiny — teda Božieho Kráľovstva, — kým pre deti nezamestná učiteľov.

Vyhradený Obsah

26.09.2023|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Blaženosť Manny

25.09.2023|

Na Yom Kippur sme všetci živení jedlom anjelov. Tóra používa rovnaký jazyk na opis pôstu na Yom Kippur ako na opis života z manny v divočine. (Dt 8:3) V skutočnosti to Boh používa ako dôkaz, že pôst na Yom Kippur znamená [...]

Keď Príde Mesiáš

24.09.2023|

Boh potom povedal Mojžišovi, aby informoval Jeho ľud, že pohania ich nakoniec ocenia a budú ich chváliť za to, že zostali verní svojej zmluve s Bohom. Dt 32:43: Plesajte, Národy, s Jeho ľudom...! Keď dôjde k ultimátnemu vykúpeniu, pravda sa už [...]

Vyhradený Obsah

23.09.2023|

Na Deň Zmierenia telo dostáva život z pôstu. Čo sa dosiahne pôstom na Deň Zmierenia? Že aj naše fyzické telá môžu cítiť vzácnu blízkosť tohto dňa. Deň Zmierenia je tak svätý deň, keď telo dostáva život z pôstu. [...]

Vyhradený Obsah

23.09.2023|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Vyhradený Obsah

22.09.2023|

Nemáte autorizáciu pre načítanie tejto stránky

Go to Top