Štúdium Slova2018-12-30T20:52:18+01:00

Štúdium Slova

Insekty v jedle – zmena genetiky

16.06.2024|

Tento blog je pokračovaním blogu o Zelenej žabke - logu skupiny predajcov potravín. Dôvod prečo ho uvádzam nie je strach, a vôbec nemám v úmysle zastrašovať, práve naopak. Riešenie tu je. Slovenská obchodná sieť je však z väčšiny nemeckým trhom čo je [...]

Božie Slovo dáva svetu život

16.06.2024|

Biblia potom uvádza obety každého kmeňového princa. Nm 7:43: Obetný dar šiesteho kniežaťa pozostával z jednej striebornej misky s hmotnosťou 130 šeklov. . . Kniežatá prinášali dva druhy obiet: predmety (strieborné a zlaté nádoby, múku, olej a kadidlo) a zvieratá (býky, [...]

Počúvanie Hlasu

15.06.2024|

Po ukončení správy o obetiach kniežat Tóra opisuje, ako Boh hovoril s Mojžišom vo Svätostánku. Mojžiš počul Boží hlas tak hlasno, ako ho bolo počuť na vrchu Sinaj, ale zvuk sa zázračne zastavil pri vchode do Stanu Stretávania; tak to nikto [...]

Boj Proti Negativite

13.06.2024|

Boh potom zrevidoval zákony o krádeži, aby povzbudil svoj ľud, aby sa uistil, že nie je vinný z tohto hriechu predtým, ako sa vydá na cestu do Zasľúbenej krajiny. Nm 5:6-7: A Pán prehovoril k Mojžišovi a povedal: Hovor Deťom Izraela: Keď [...]

Kto Má Zdravý Rozum?

12.06.2024|

Boh potom poučil Mojžiša o zákonoch týkajúcich sa ženy podozrivej z cudzoložstva. Ak má manžel dôvod podozrievať svoju manželku z cudzoložstva, mal by s ňou najprv súkromne nastoliť túto záležitosť; ak jej činy budú v ňom naďalej vzbudzovať podozrenie, môže ju [...]

Najprv Tajomstvá

12.06.2024|

Študuj vnútornú múdrosť Biblie. Znovu zaži horu Sinaj. Ľudia si myslia, že pokyny sú na prvom mieste o tom, čo robiť a čo nie, čo máme a nemáme robiť. Neskôr prichádza zmysel pre Božie veci, tajomné, nadprirodzené. Ale povedzme, že si [...]

Vychádzať spolu

11.06.2024|

Ty a ja a ten ďalší sú všetko fragmenty rozbitého celku. Keď s niekým nemôžeme vychádzať, radi to zvaľujeme toho ďalšieho: hlúposť, neschopnosť, poburujúce správanie, agresivita alebo nejaký iný hriech proti našim lepším zmyslom. Skutočný dôvod nie je žiaden z týchto. [...]

Go to Top