Štyri ríše

5 JANUÁRA 2022
Zo všetkých tvorov sme len my sami schopní počuť sa ušami iných.

Starovekí filozofi rozdelili svet na štyri sféry života. Pozri sa pozorne a uvidíš, že sú to ríše nadprirodzeného prostredia – pretože žiť znamená presahovať, vynikať:

„Tichá“ ríša – zem, skaly, voda, vzduch a podobne – všetky sú živé, no nijako neprekračujú svoje hranice.

Rastliny rastom prekračujú svoje hranice.

Zvieratá prekračujú svoje hranice tým, že prechádzajú priestorom.

A ako my ľudské bytosti prekračujeme svoje hranice?
Slovami siahame mimo seba. Dialógom.

Zo všetkých tvorov sme len my sami schopní počuť sa ušami iných.

Najnovšie príspevky