Súciť s Kozmom

20 JÚLA 2023
Na každom kroku na teba čaká svetlo, ktoré ho vyslobodí z väzenia.

V exile nie si len ty sám. Abrahám, Izák a Jakub a všetky generácie ich detí, ako aj celý nebeský zástup – vlastne celé stvorenie – to všetko je nenaplnené, vo vyhnanstve a uväznení.

Dokonca aj samotný Stvoriteľ sa uzatvára do väzenia spolu so svojím stvorením.

Na každom kroku na teba čaká svetlo, ktoré ho vyslobodí z väzenia. A s ním aj celý svet.

Najnovšie príspevky