Super Fyzika

1 SEPTEMBRA 2022
Ak sám nie som za seba, kto je za mňa? A ak som len za seba, čo som?

Náuka Božieho Zákona hovorí, že archa vo Svätom Chráme v Jeruzaleme, ktorá obsahovala dve tabule s Desatorom prikázaní, mala najneobvyklejšie fyzické vlastnosti. Zákon špecifikuje rozmery archy: “Dva a pol lakťa by mala byť jej dĺžka, jeden a pol lakťa šírka a jeden a pol lakťa jej výška.” Napriek tomu, hovorí Talmud, nezaberala nič z priestoru komory, v ktorej sa nachádzala. Ako zázrakom “Oblasť archy nebola súčasťou merania.”

Aký zmysel mal tento úžasný zázrak?

Človek, v snahe zlepšiť sa, je navždy postavený pred dilemu. Mal by sa snažiť vymaniť zo svojej podstaty a jej obmedzení? Alebo je lepšie pracovať v rámci parametrov svojho prirodzeného ja, aby čo najviac využil to, čím je?

Každý cieľ má svoje výhody a nevýhody. Zdalo by sa, že na dosiahnutie dokonalosti musí človek siahnuť za to, čím je, pretože každý jednotlivec má svoje vlastné limity a nedostatky. Napriek tomu vznešené duchovné „zážitky“ často zostávajú mimo realitu človeka a nedokážu sa premietnuť do ničoho hmatateľného v jeho každodennom živote.

„Fyzika“ Archy nás učí, že tieto dva ciele sa navzájom nevylučujú. Archa prekročila priestor, no zachovala si všetky svoje kvality. Rovnakým spôsobom, bez ohľadu na to, ako vysoko človek dosiahne, jeho úspechy vždy môžu a musia byť súčasťou jeho kráčajúceho, ľudského ja.

Život podľa Božieho Zákona (ktorý predstavuje archa, nádoba desiatich prikázaní) umožňuje človeku dostať sa za hranice a diktáty jeho fyzického prostredia a spoločnosti. Zároveň trvá na tom, aby túto väčšiu realitu urobil svojou realitou, aby sa stala neoddeliteľnou súčasťou jeho vlastnej povahy, charakteru a každodenného správania.

Najnovšie príspevky