Svetlo pre Naše Bdenie

25 FEBRUÁRA 2022

Tlak, s ktorým sa stretávali adresáti Listu Hebrejom, nebol krvavým prenasledovaním, ale neustálym psychickým tlakom (ekonomickým, zdravotným, prenasledovaním cirkvi, sociálne, rodinné atď.), ktorý prichádzal ako vlna za vlnou, ktorá sa zdali nikdy nekončiace. Takýto opakovaný tlak spôsobuje únavu a znecitlivenie apatiou aj dnes.

List Hebrejom nám však poskytuje zdroje pre obnovu slabnúcej horlivosti a motivácie, pričom nám prikazuje pamätať na dôvod našej nádeje a viery, jasne stanovuje Kristove poverenia a význam Jeho posolstva, čím znovu zapaľuje pôvodný zápal nášho povolania pre našu úžasnú budúcnosť, ktorú ohrozujeme práve apatiou a nedbanlivosťou v dodržiavaní Božích prikázaní.

Lk 21,34-36: 34 Dávajte si na seba pozor, aby vaše srdcia neoťaželi zábavou a opilstvom a starosťami Tohto Sveta, aby na vás Ten Deň neprišiel Náhle. Lebo príde ako pasca na všetkých, čo bývajú na povrchu celej Zeme. Preto buďte v strehu, vždy sa modliac, aby ste boli schopní uniknúť všetkým týmto veciam, ktoré sa majú stať, a aby ste sa mohli postaviť pred Syna Adama.

„Prežierať sa“ alebo „excesívne pôžitkárstvo každého druhu” znamená nadmerné oddávanie sa žiadostivosti po čomkoľvek. Môže to byť jedlo alebo pitie alebo mnoho iných vecí. Tento svet, najmä vo svojej reklame, neustále tlačí a vnucuje nám práve tento hriech. Človek nemôžeme zapnúť televíziu bez toho, aby sa mu nevnucovali autá, potraviny, hračky, šperky, drogy, poistenie, spotrebiče, cestovanie, domáce potreby, oblečenie, náradie, filmy a iné televízne programy. Inzerenti nás neustále a opakovane vyzývajú: „urob toto“ “skús toto” “využi svoj čas takto.” Aj preto sa mnohí cítia pod tlakom „zbrane pri hlave“, vystresovaní z odporu voči ich produktom, ich spôsobu života aj ich postojom. Problémom však ani tu nie je reklama, ale fakt, že ju k sebe púšťaš.

Rovnaký stres je problém v liste Hebrejom. Kresťania, ktorým bola kniha napísaná, neprepadli nemravnosti, no autor vedel, že skôr či neskôr sa ich stres z ustavičného odolávania hriechu a pokušenia dostaví. Z dôvodu ochabnutia v modlitbe v čase neustáleho tlaku prispôsobiť sa tomuto svetu, sa stávali apatickí – opití jedom – a apatickí ľudia sú v akejsi strnulosti, slepí voči realite svojho duchovného stavu. A aký je konečný výsledok? Ježiš povedal, že sa stane, že zabudneme, prečo žijeme – a Jeho deň na nás príde náhle.

Podstatou Ježišovho nabádania je, aby sme neustále očakávali Jeho návrat; toto aktívne očakávanie Jeho Príchodu má byť vždy hlavnou súčasťou našej pozornosti. Nabádania v liste Hebrejom sú pre nás, aby sme sa opäť zamerali na návrat Ježiša Krista a pripravili sa na všetko, čo už onedlho príde na tento svet. Nedovoľ však, aby tento svet ubíjal naju myseľ a postoje. Nedodoľ mu zabrať tvoj život, ani tvoj čas vecami, ktoré ťa nemajú zaujímať.

Potrebujeme niektoré z vecí, ktorými nás svet zasahuje? Áno, musíme žiť. Ale Boh to vie a východisko pre Jeho Ľud Zmluvy už pripravil. Musíme však mať dostatok duchovného porozumenia, aby sme veciam tohto sveta nedovolili unaviť nás, a v žiadnom prípade im nesmieme dovoliť stať sa prioritou nášho života. Ježiš nás teda varuje, aby sme nevkladali istotu a sebauspokojenie do tohto života, ani dobrých vecí, ktoré nám poskytuje, ale aby sme sa duchovne prebudili a zostali triezvi:

Preto buďte v strehu, vždy sa modliac, aby ste boli schopní uniknúť všetkým týmto veciam, ktoré sa majú stať, a aby ste sa mohli postaviť pred Syna Adama.

To je dôvod, prečo najbližších 40 dní budeš BDIEŤ, umŕtvovať telo pôstom a ráno aj večer sa modliac, aby si boli schopný uniknúť všetkým týmto veciam, ktoré sa majú stať, a aby si sa mohol postaviť pred Syna Adama. 

Toto je modlitba a pôst, ktoré Ježiš prikázal pre našu záchranu. Toto je bdenie a triezvosť, ktorá má nesmierne veľkú váhu a ktorých ovocie sa dostaví v časoch tlaku, aké svet ešte nezažil. Toto je príprava, o ktorej hovoril Ján Krstiteľ, keď volal: 

Iz 40,3-5: Pripravte Cestu Pánovu (plán), urobte priamo v Púšti cestu pre nášho Boha. Každá dolina sa zdvihne a každý vrch a kopec bude vyrovnaný; a nepoctivý bude spravodlivý, a drsné miesta budú hladké. A zjaví sa Pánova sláva zrazu ju uvidí každé stvorenie, lebo sa ozvali ústa Pánove. 

Modlitbu ti NIK nemôže napísať, lebo ak táto nevyviera z čistého a úprimného srdca, ktoré miluje Boha, bude tupým zvukom bezducheho cimbalu. Ale vo svetle cieľa nášho 40-denného duchovného boja, má byť tvoja modlitba plná:

  • Resuscitácie a zjednotením tvojich cieľov s Božími
  • Obnovy poškodenej viery
  • Obnovy tvojho prístupu k Bohu prostredníctvom Krista, nášho Veľkňaza
  • a dožadovania sa prísľubov Novej zmluvy. 

Boh jasne povedal, že nám vloží do úst Jeho Slová a to preto, lebo Boh bude bdieť na SVOJE SLOVO, aby ho splnil. Preto sa nad vyššie spomínanými bodmi zamysli, nechaj ich vsiaknuť ti do duše a ver mi, Duch Svätý sám ti zasvieti a bude ťa inpširovať k pasážam Písma, ktoré konkrétne duchovné BDENIE obsahujú.

Najnovšie príspevky