Svetlo

23 MÁJA 2022
V skutočnosti nie je potrebné meniť svet. Každá vec má svoje miesto a na tom mieste je to dobré. Všetko, čo potrebujeme, je trochu svetla, aby sme vedeli, kam ktorá vec patrí. Zákon je svetlo.

Prečo sa Boží Zákon porovnáva so svetlom? Pretože nám hovorí o mieste každej veci.

Pretože v skutočnosti nie je potrebné meniť svet. Všetko je tu.

Každá vec má svoje miesto a na tom mieste je to dobré. Celkovo je to veľmi dobrý, krásny svet. Všetko, čo potrebujeme, je trochu svetla.

Čo je svetlo? Svetlo nič nepridáva ani neuberá. Odhaľuje len zmysel a účel všetkého, na čo žiari.

Spomeň si na svoj vlastný domov. V tme nie je možné zistiť, čo patrí do tvojej skrine a čo do bielizníka, čo je pripravené na použitie a čo potrebuje opravu. Namiesto toho je to, čo sa dá umyť alebo opraviť, odmietané a opovrhované a tvoj najcennejší majetok sa môže stať najväčším nebezpečenstvom.

Zapni však jedno malé svetlo a nebezpečné miesto sa stane domovom. S každým pridaným svetlom sa zrazu stávaš bohatším a požehnanejším.

Aj tento svet má byť domovom Boha. Zákon je svetlo. Rozžiar ho jasne a uzdrav svet.

Najnovšie príspevky