Sviatok Svetiel

1 DECEMBRA 2021
Naši Židovskí bratia tieto dni slávia Sviatok Svetiel (Chanukah). Slávia víťazstvo božskej duše nad chladným, vypočítavým rozumom.

Náš dnešný svet je postavený na základoch dvoch podobných kultúr: židovskej a gréckej. Obe kultúry si vážili svet myšlienok.

Napriek tomu dodnes predstavujú dva svetonázory, ktoré sú stále zomknuté v boji. Dodnes bojujú: Znamená ľudská dôstojnosť, že mierou všetkých vecí je naša myseľ? Alebo to znamená byť v Božskom obraze, neoddeliteľne spojený s Nekonečnom, ktoré leží mimo mysle?

Gréci dosiahli vo svojej dobe vrchol intelektu. Ich ideálom bol svet postavený na ľudskej mysli.
Židia však zažili hlbšiu realitu, neopísateľnú a nevysvetliteľnú. Pochopili, že svet postavený len na ľudskom rozume nemôže obstáť.

Grécki dobyvatelia povstali, padli a zanikli.
Židovský národ je stále silný. A preto na Sviatok Svetiel zapaľujú sviečky.

Nezapaľujú svetlo aby videli. Ani pre žiadne iné použitie. Zapaľujú čisté svetlo.

Svetlo, ktoré je večné.

P.S.: V Kristovi sme synmi veriaceho Abraháma. Aj ty môžeš zapáliť svetlo konkrétnemu synovi Abraháma, ktorý sa v týchto dňoch chce vrátiť do Zasľúbenej zeme z krajiny, z ktorej je to životu nebezpečené. On nepotrebuje zapálenú sviečku v okne. Potrebuje svetlo v konkrétnej, finančnej pomoci, ktorá mu umožní vykúpenie z nebezpečenstva a návrat do vlasti. Staň sa spolu s nami konkrétnym svetlom, ktoré mu svieti na cestu. Svoj príspevok môžeš zaslať na náš Fond Proti Holokaustu.

Najnovšie príspevky